20-lecie dołączenia do międzynarodowego programu „Odpowiedzialność i Troska” (Responsible Care®)!

20-lecie dołączenia do międzynarodowego programu „Odpowiedzialność i Troska” (Responsible Care®)!

Ochrona środowiska naturalnego i zrównoważony rozwój to wyzwania, jakie stawiamy sobie od wielu lat. Prowadzimy politykę zgodną z najwyższymi standardami proekologicznymi, dbając o wysoką jakość produktów i bezpieczeństwo ich wytwarzania, a przedsięwzięcia realizujemy z pasją i zaangażowaniem. W tym roku obchodzimy 20-lecie dołączenia do międzynarodowego programu „Odpowiedzialność i Troska” (Responsible Care®), który jest dobrowolną inicjatywą przemysłu chemicznego na rzecz ochrony środowiska. W pełni świadomie podwyższamy swoje kwalifikacje w zakresie ekologii, a nasze umiejętności i zdobytą wiedzę wykorzystujemy zazieleniając Ziemię krok po kroku! Dziękujemy Wam, drodzy Klienci, że jesteście z nami każdego dnia i dajecie nam siłę do tego, by czynić świat...
Rok 2020 za nami! Zapraszamy na krótkie podsumowanie!

Rok 2020 za nami! Zapraszamy na krótkie podsumowanie!

Rok 2020 był pełen niepewności, zmian i wahań na rynku, jakich do tej pory nie znaliśmy. Często brakuje słów na określenie tej ekonomicznej, gospodarczej i emocjonalnej destabilizacji. Minione miesiące przejdą do historii jako te, w których świat zatrzymał się z powodu koronawirusa. Pandemia COVID-19 wraz z restrykcjami sanitarnymi sprawiła, że miniony rok był pierwszym od 1991, w którym odnotowano w Polsce spadek PKB o 2,8 proc. Dla porównania w 2019 roku, cieszyliśmy się wzrostami na poziomie 4,5 proc. Jeśli dołożymy do tego spadek inwestycji (o 8,4 proc.) i konsumpcji prywatnej (o 3 proc.), to okaże się, że odrobienie strat w gospodarce w 2021 roku, o czym mówi wielu ekonomistów, może okazać się niemożliwe. – Jeśli oceniać miniony rok według standardowych kryteriów ekonomicznych, to możemy mówić o prawdziwym dramacie. Jeśli natomiast przyjmiemy złagodzone z powodu pandemii wyznaczniki, to nie był on najgorszy – mówi Łukasz Rajecki, prezes zarządu i dyrektor ekonomiczny Fosfanu. – W sytuacji, gdy inne branże się załamują i informują o ogromnych stratach, nasza firma uzyskała wynik, który można określić jako “zero plus” – dodaje. – Na ostateczny bilans jest jeszcze za wcześnie, zamykamy poprzedni rok pod względem finansowym. Z ekonomicznego punktu widzenia był to rok niezwykle trudny. Mogliśmy przetrwać tylko dlatego, że skorzystaliśmy z kilku form pomocy. To pozwoliło w miarę łagodnie przeżyć kryzys. Pod koniec roku rynek nawozowy zareagował nieco bardziej pozytywnie i to pozwoliło nam wyjść na prostą. Nie mniej jednak nadal sytuację, w której funkcjonujemy, trudno nazwać normalną – mówi Jacek Hermanowicz, wiceprezes zarządu i dyrektor handlowy. Pandemia mocno utrudniła sprzedaż nawozów, która zwykle odbywa się za pośrednictwem przedstawicieli handlowych, osobistych spotkań i negocjacji...
Nowy olbrzymi projekt – Zero waste technology z Fosfan SA

Nowy olbrzymi projekt – Zero waste technology z Fosfan SA

  Prawie 9 000 000 złotych wyniesie wartość projektu, do którego przystępujemy wraz z ośrodkiem naukowym Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntez Chemicznych. Umowa na realizację prac badawczo-rozwojowych ma na celu opracowanie i wdrożenie nowoczesnej technologii niskoemisyjnego wytwarzania nawozów mineralnych. Zero waste technology będzie wpisywać się w nasze działania na rzecz gospodarki obiegu zamkniętego i zrównoważonego rozwoju. Działalność produkcyjna FOSFAN S.A. odbywa się ze szczególną dbałością o ochronę środowiska i minimalizowanie wpływu na najbliższe otoczenie. Nowy projekt – oprócz efektu ekonomicznego i rynkowego, jakim będzie poszerzenie oferty handlowej firmy o nowy produkt, przyniesie również wyraźny efekt ekologiczny. Dzięki nowatorskim rozwiązaniom, powstające w procesie produkcji związki odorowe, będą wychwytywane i wykorzystywane jako składnik wzbogacający końcowy produkt. Zmniejszy się uciążliwość zapachowa, poprawi się komfort pracy, ograniczony zostanie wpływ na najbliższe otoczenie zakładu. Prace B+R realizowane będą w Zakładzie Chemii Nieorganicznej i Inżynierii Procesowej w Gliwicach w zespole doświadczonych specjalistów z obszaru technologii kwasu fosforowego i nawozów fosforowych, pod kierunkiem dr hab. inż. Barbary Cichy. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie, Działanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, Typ projektu 2 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw ukierunkowane na wdrażanie wyników prac B+R w działalności gospodarczej.    ...
DOBRE PLONY ZIEMNIAKÓW Z FRUCTUS VENA COMPLEX

DOBRE PLONY ZIEMNIAKÓW Z FRUCTUS VENA COMPLEX

FOSFAN SA – jako producent wysokiej jakości nawozów ogrodniczych Fructus, tworzonych w oparciu o najnowocześniejsze zdobycze nauki i techniki z jednoczesnym poszanowaniem środowiska naturalnego, stale monitoruje swoje produkty i sprawdza ich działanie w praktyce. Tegoroczne ścisłe doświadczenie polowe przeprowadzone przez Stację Doświadczalną Oceny Odmian w Szczecinie Dąbiu potwierdziło zwiększoną skuteczność nawozu Fructus Vena Complex w porównaniu z nawożeniem tradycyjnym. Doświadczenie założono pod koniec kwietnia a zbioru bulw dokonano w październiku 2020 roku. Doświadczenie przeprowadzono na glebie klasy V (o ph równym 7,8), przedplonem była pszenica. Do badania wytypowano dwie odmiany ziemniaków: Jubilat i Tajfun. Po zbiorach w październiku uzyskano wyniki, które wykazały, że użycie nawozu Fructus Vena Complex powoduje istotne zwiększenie wielkości i jakości plonu badanych odmian ziemniaka. Pod wpływem zastosowanego nawozu Fructus Vena Complex uzyskano większą ilość bulw średnich i dużych. Ponadto bulwy były zdrowe, o regularnych kształtach oraz bez spękań mimo tego, że sezon wegetacyjny charakteryzował się bardzo nierównomiernymi opadami deszczu. Uzyskane rezultaty wskazują na wysoką skuteczność nawożenia ziemniaków nawozem Fructus Vena Complex co oznacza, że nawóz ten jest bardzo dobrą alternatywą dla nawożenia tradycyjnego.  ...
FOSFAN SA wspiera lokalne drużyny

FOSFAN SA wspiera lokalne drużyny

Fosfan S.A. producent nawozów rolniczych i ogrodniczych Fructus to firma, która od zawsze chętnie angażuje się i wspiera lokalną społeczność. Tym razem mieliśmy przyjemność zostać partnerem naszych sąsiadów z Klubu Sportowego Świt Skolwin – Szczecin. Pomimo przegranej z KS Cracovia serdecznie dziękujemy za niezapomniane emocje i zaciętą walkę do samego...