Firma
Laboratorium analityczne

Wyróżniającym elementem wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością jest własne laboratorium chemiczne kontroli surowców, półproduktów oraz wyrobów gotowych.

W 2009 r. zostało ono zmodernizowane i wyposażone w najnowszej generacji sprzęt niezbędny do szybkiego, prawidłowego i precyzyjnego wykonywania analiz chemicznych nawozów, a także surowców niezbędnych do ich produkcji.

Wszystkie analizy wykonujemy w oparciu o aktualne i referencyjne metodyki badawcze.