Nagrody

Firma
Nagrody

bursztynowy laur bałtyku

20 lat realizacji programu „Odpowiedzialność i Troska” przez FOSFAN SA

bursztynowy laur bałtyku

Bursztynowy Laur Bałtyku 2017 przyznany podczas spotkania Herring Szczecin za umiejętne połączenie wytwarzania wysokiej jakości nawozów rolniczych z jednoczesnym prowadzeniem działań, które mają na celu ochronę środowiska.

Nagroda Dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Szczecinie dla Najlepszej firmy przyznana podczas XXX Barzkowickich Targów Rolnych Agro Pomerania 2017. 

Tytuł Najlepszej ECO Firmy XXIX Targów Rolnych Agro Pomerania 2016 przyznany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Nagroda podczas Targów Agrotech 2016 w kategorii Innowacyjność

Wyróżnienie i tytuł Równej Firmy w Plebiscycie Równa Firma.

Nagroda Orzeł Eksportu w Woj. Zachodniopomorskim w kategorii Najlepszy Eksporter

Nagroda Orzeł Eksportu w Woj. Zachodniopomorskim w kategorii Eksportowy Produkt

Kreator Garden Trendów za serię Fructus Natura Biohumus Vital

Nagroda Dyrektora ZODR w Barzkowicach dla Najlepszego Wystawcy podczas XXVIII Barzkowickich Targów Rolnych Agro Pomerania 2015. 

Wyróżnienie w kategorii Wydarzenie Gospodarcze 2015 w konkursie Perły Biznesu za rozbudowę nabrzeża fosfatowego w Porcie Nad Odrą

Wyróżnienie za wielkie dokonania biznesowe i Medal 25-lecia konkursu Agrobiznesmen Roku – Agroprzedsiębiorca Roku.

 

 

Odznaczenie Honorowe Ministra Janusza Piechocińskiego za zasługi dla rozwoju gospodarki Rzeczpospolitej Polskiej.

 

 

Podziękowanie od Akademii Morskiej za współpracę w zakresie realizacji praktyk.

 

 

Nagroda Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji za wieloletni dorobek w produkcji wysokiej jakości wyrobów.

Dyplom za wsparcie „Dni Działkowca 2015”

 

Dyplom za bezinteresowną pomoc i wsparcie festynu „Pożegnanie Lata 2015”

 

Podziękowania za wsparcie konkursu „Cały Szczecin w kwiatach”.    

 

Gratulacje z okazji nominacji do Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP w Kategorii Zielona Gospodarka.

 

Dyplom za Nominację do Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP w 2015 r. w kategorii Zielona Gospodarka

 

Statuetka AgroLaur Wolności RP w kategorii AgroPartner 25-lecia dla firmy FOSFAN

Dyplom Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla FOSFAN w kategorii AgroPartner 25-lecia

Dyplom Ministra Gospodarki dla FOSFAN za zaangażowanie i wkład w rozwój polskiej gospodarki

Podziękowania za pomoc w organizowaniu 14. Turnieju im. Moskalewicza, Świdwin 20.12.2014 r.

Certyfikat przynależności FOSFAN SA do Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego VI 2014

Nagroda Dyrektora ZODR w Barzkowicach i tytuł Mistrza Agroligi dla FOSFAN SA
w kategorii „Firma”, w ramach XXVII Targów Rolnych AGRO POMERANIA 2014

Nagroda Dyrektora Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
dla Najlepszej Firmy, która zaprezentowała się podczas XXVII Targów AGRO POMERANIA 2014

Nagroda Wojewody Zachodniopomorskiego dla Najlepszej Firmy
w ramach XXVII Targów Rolnych AGRO POMERANIA 2014

Dyplom AgroLaur Wolności RP dla FOSFAN

Podziękowanie za współpracę na rzecz rozwoju rolnictwa w województwie zachodniopomorskim
dla FOSFAN SA z siedzibą w Szczecinie od Dyrektora Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Wyróżnienie Dyrektora Agencji Rynku Rolnego w Szczecinie
dla
 Najlepszej Firmy na XXVI Barzkowickich Targach Rolnych „Agro Pomerania” 2013

13 Memoriał S. Moskalewicza. Podziękowanie za pomoc w organizacji turnieju piłkarskiego, Świdwin 21.12.2013 r.

Dyplom za przychylność i wsparcie 39 edycji konkursu „Cały Szczecin w kwiatach”, 29.09.2013 r.

Medal Najwyższa Jakość Quality International 2013

Nagroda Dyrektora Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
dla
Najlepszego Wystawcy na Barzkowickich Targach Rolnych „Agro Pomerania” 2012

Nagroda Fair Play 2012 od firmy HORTICO Zaopatrzenie Ogrodnictwa dla FOSFAN SA

Podziękowanie za wsparcie finansowe i przychylność
III edycji reGat żeglarskich FOSFAN Cup 2012 OD OKS „ŚWIT”

Podziękowanie za wsparcie młodzieżowego obozu piłki nożnej
w Pełczycach – Prezes OKS „ŚWIT” Paweł Adamczak

Dyplom za przychylność i wsparcie 38 edycji konkursu „Cały Szczecin w kwiatach”, 30.09.2012 r.

Podziękowanie za życzliwość, wsparcie i przekazanie nagród
dla uczestników konkursu „Zielona Szkoła – Nasza Przygoda z Przyrodą” 20.06.2012 r.

Wyróżnienie Zarządu Stowarzyszenia Integracja i Współpraca
za propagowanie bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży w roku 2012

Puchar Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego dla Najlepszego Wystawcy
na XXIV Barzkowickich Targach Rolnych „Agro Pomerania” 2011

Nagroda Dyrektora Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
za współpracę podczas XXIII Barzkowickich Targów Rolnych „Agro Pomerania” 2011

Grand Prix Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dla Najlepszego Wystawcy
w kategorii nawozy i środki ochrony roślin podczas
XXXIII Międzynarodowych Targów Rolno-Przemysłowych „Agro-Tech” Minikowo 2010

Wyróżnienie i tytuł Inwestycja 2010 za automatyczny węzeł dozowania i mieszania składników
sypkich nawozów mineralnych w Konkursie Gospodarczym organizowanym przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego i Środkowopomorską Radę Naczelnej Organizacji Technicznej w Koszalinie, pod patronatem Ministra Gospodarki i Wojewody Zachodniopomorskiego

Tytuł Super Partner Roku 2010 od Prezesa Zarządu „Zielona Chemia” dla firmy Fosfan SA
za nieustające zaangażowanie w działalność klastra oraz rozwój przemysłu chemicznego na Pomorzu Zachodnim

Super Partner Roku – Targi Przemysłu Chemicznego „Chemika” 2010

Podziękowania dla Prezesa J. Ciubaka za finansowe i rzeczowe wsparcie działalności
OKS HUTNIK Szczecin – zarząd, zawodnicy i trenerzy OKS Hutnik Szczecin

Laureat w kategorii Najlepsza Firma Roku 2009
Konkurs Gospodarczy Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego

Hutnik Szczecin 60 lat 1949-2009, Szczecin 20.06.2009 r.

Wyróżnienie Dyrektora Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
dla Najlepszej Firmy
XXII Barzkowickich Targów Rolnych „Agro Pomerania” 2009

Nagroda dla Najlepszej Firmy XXII Barzkowickich Targów Rolnych „Agro Pomerania” 2009
przyznana przez Prezesa Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej

Puchar Najlepszego Wystawcy XXII Barzkowickich Targów Rolnych „Agro Pomerania” 2009
od Prezesa „Kuriera Szczecińskiego”

Nagroda Gospodarcza Prezydenta Miasta Szczecin
w kategorii średni przedsiębiorca za rok 2008

Certyfikat Gazele Biznesu 2008 dla dynamicznej i uczciwej firmy,
wyróżniającej się dobrą reputacją wśród kontrahentów i pracowników

Medal Wybitny Eksporter Roku 2008 przyznany przez Stowarzyszenie Eksporterów Polskich
za wybitne osiągnięcia w zakresie rozwoju eksportu

Medal Stowarzyszenia Integracja i Współpraca dla FOSFAN SA
przyznany w ramach Forum Gospodarczego 2008

Nagroda Gospodarcza Prezydenta Miasta Szczecina
za rok 2008 w kategorii „Średni przedsiębiorca”

Grand Prix od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego dla Najlepszego Wystawcy
XXI na Barzkowickich Targach Rolnych „Agro Pomerania” 2008

Nagroda Gospodarcza Prezydenta Miasta Szczecin
w kategorii średni przedsiębiorca za rok 2007

Tytuł Laureata w kategorii QI – order Zarządzanie Najwyższej Jakości
za System Zarządzania Jakością ISO 9001:2000 w konkursie Forum Jakości Quality International 2008,
odbywającego się pod patronatem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego,
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Klubu Polskie Forum ISO 9000

Wyróżnienie Stowarzyszenia Związku Producentów Zbóż Ziemi Pyrzyckiej
za owocną współpracę i wspieranie grupy producenckiej w 2008 roku

 

Nagroda dla Najlepszego Wystawcy XX na Barzkowickich Targach Rolnych „Agro Pomerania” 2007
przyznana przez Prezesa Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej

Tytuł Solidnej Firmy 2007 przyznany na XX Barzkowickich Targach Rolnych „Agro Pomerania”
przez Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Nagroda Gospodarcza Prezydenta Miasta Szczecina 2007

Podziękowanie za włączenie się w organizację i przebieg wypoczynku letniego
dla podopiecznych OKS „ŚWIT” 11 VII 2007 r.

Złoty Kwiat w konkursie Polskie Nawozy 2007
organizowanym przez „Zielony Sztandar”

Puchar Organizatora IV Międzynarodowych Targów Rolniczych „Agro Market” Włocławek 2007
za partnerską współpracę w organizacji targów

Nagroda Gospodarcza Prezydenta Miasta Szczecina
w kategorii średni przedsiębiorca za rok 2006

Nagroda Gospodarcza Prezydenta Miasta Szczecina za 2006 rok
w kategorii „Średni przedsiębiorca” dla firmy FOSFAN SA

Podziękowanie za wspieranie RO Stołczyn – Prezydent Miasta Szczecina Marian Jurczyk 6.02.2006 r.

Wyróżnienie dla FOSFAN SA ze Szczecina za dotychczasowe działania i wkład w promocję
wytwarzanych nawozów rolniczych i ogrodniczych oraz rolnictwa województwa zachodniopomorskiego na rynkach unijnych 2006

Nagroda od Wicemarszałka Sejmu Rzeczypospolitej Jarosława Kalinowskiego
w konkursie Polskie Nawozy 2006 organizowanym przez „Zielony Sztandar”

Nagroda dla Najlepszej Firmy XVIII Barzkowickich Targów Rolnych „Agro Pomerania” 2005,
przyznana przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego

Nagroda za Najciekawszą Promocję na Międzynarodowych Targach Technologii Spożywczych „Polagra-Farm” 2005
od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
w konkursie kwartalnika „Polish Food”

Acanthus Aureus na Międzynarodowych Targach Technologii Spożywczych
„Polagra-Farm” 2005 za stoisko najbardziej sprzyjające realizacji marketingowej strategii firmy

Nagroda Hit Publiczności na Międzynarodowych Targach
Technologii Spożywczych „Polagra-Farm” 2005

Tytuł Orzeł Polskiego Przemysłu Nawozowego w konkursie
Polskie Nawozy 2004 organizowanym przez „Zielony Sztandar”

Hit Targów Agro Pomerania 2004
– nagroda publiczności na XVII Barzkowickich Targach Rolnych „Agro Pomerania” 2004

Miejsce II w kategorii Najlepsza Reklama Towarów, Usług i Technologii
przyznane na XVI Barzkowickich Targach Rolnych „Agro Pomerania” 2003

10 lat realizacji Programu „Odpowiedzialność i troska” przez FOSFAN SA 2002

Hit Targów Agro Pomerania 2001 – nagroda publiczności na
XIV Barzkowickich Targach Rolnych „Agro Pomerania” 2001

Hit Targów Agro Pomerania – nagroda publiczności na
XIII Barzkowickich Targach Rolnych „Agro Pomerania” 2000