Porady
Doświadczenia polowe

Jesteśmy jednym z wiodących producentów nawozów wieloskładnikowych w Polsce. Chcąc w jak największym stopniu sprostać wymaganiom naszych klientów, systematycznie weryfikujemy skuteczność oraz przydatność naszych produktów poprzez prowadzenie badań polowych na roślinach uprawnych. W polskim rolnictwie coraz poważniejszy staje się problem racjonalnego nawożenia takiego, które nie będzie ujemnie wpływać na plony roślin.

Doświadczenia nawozowe są najlepszą metodą sprawdzenia potrzeb nawozowych uprawianych roślin, ponieważ wskazują, które składniki pokarmowe i w jakich dawkach są dla danej rośliny odpowiednie. W takich doświadczeniach ważny jest czas trwania badań, ponieważ dopiero drugi i trzeci rok doświadczeń nawozowych przynoszą spodziewane wyniki.

Został zakończony kolejny etap doświadczeń nawozowych prowadzonych wspólnie ze Stacją Doświadczalną Oceny Odmian w Szczecinie-Dąbiu. Głównym celem prowadzonych przez nas badań było porównanie skuteczności i przydatności naszych nawozów. 

Uprawa ziemniaka

Pierwsze z doświadczeń dotyczyło sprawdzenia skuteczności stosowania wieloskładnikowych nawozów w uprawie ziemniaka średnio późnej odmiany „Asterix”. Doświadczenie to zostało założone w 2006 roku na poletku doświadczalnym Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Szczecinie-Dąbiu. Doświadczenie obejmowało trzy sezony wegetacyjne 2006-2008. Głównym założeniem doświadczenia było zbadanie wpływu 3 różnych dawek nawożenia NPK (140 PK + 40 N; 280 PK + 80 N; 420 PK + 120 N) przy zastosowaniu różnych nawozów rolniczych FOSFAN.

Pobierz opis doświadczenia nr 1

Uprawa kapusty

Drugie doświadczenie obejmowało sprawdzenie wpływu nawożenia na wielkość i niektóre cechy jakościowe kapusty białej i jej późnej odmiany „Mandy F”. Doświadczenie obejmuje dwa sezony wegetacyjne 2000–2005. W tym doświadczeniu zostały zastosowane produkowane przez nas nawozy wieloskładnikowe SUPROFOS 25, SuproFoska 20 oraz INMARC 4, z nawozów pojedynczych SUPERFOSFAT PROSTY, sól potasowa i saletra amonowa.

Pobierz opis doświadczenia nr 2