Firma
Kariera


Jeżeli wśród naszych ofert pracy nie znajdziesz interesującego Cię stanowiska, a chciałbyś u nas pracować to wyślij nam swoje CV na adres rekrutacja@fosfan.pl


Aktualne ogłoszenia


Poszukujemy kandydatów na stanowiska:


1. Pracowników produkcyjnych na stanowiska:

– operator urządzeń pakujących – robotnik przeładunkowy

– aparatowy produkcji nawozów

– operator ładowarki

– operator suwnic i dźwigu

2. Pracowników na warsztat elektryczny: elektryk dyżurny, elektromonter AKP i A

Oferujemy:
– Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
– Możliwość rozwoju zawodowego dzięki szkoleniom,
– Atrakcyjny pakiet socjalny.

Więcej informacji o pracy na wyżej wymienionych stanowiskach pod numerem telefonu 91 44 55 677. CV prosimy wysyłać na adres rekrutacja@fosfan.pl w tytule wiadomości wpisując stanowisko, na które się aplikuje. Dokumenty można również wysłać za pośrednictwem poczty na adres: FOSFAN S.A. ul. Nad Odrą 44/65 71-820 Szczecin Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami telefonicznie.


Klauzula informacyjna – rekrutacja

 

Cieszymy się z zainteresowania rekrutacją do spółki FOSFAN SA z siedzibą w Szczecinie, ul. Nad Odrą 44/65, 71-820 Szczecin, nr KRS 0000038112, tel.: 91 44 55 600. Pragniemy poinformować, jakie dane zbieramy i dlaczego oraz jak ich używamy w procesach rekrutacji. Trzy główne rodzaje danych, które gromadzimy to dane kontaktowe, dane dotyczące przebiegu kariery i wcześniejszego zatrudnienia oraz posiadanych uprawnień/umiejętności.Pani/Pana dane przetwarzamy na podstawie przepisów Ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w szczególności art. 22(1). Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych osobowych. Jeżeli w dokumentach są zawarte dane szczególnych kategorii (np. informacje o niepełnosprawności kandydata) konieczna będzie Pani/Pana zgoda na ich przetwarzanie. Ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zawsze w razie wątpliwości odnośnie swoich danych może Pani/Pan skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych, rodo@fosfan.pl. Dane podawane na potrzeby rekrutacji podaje Pani/Pan dobrowolnie, jednak są one niezbędne w celu weryfikacji kandydatów do pracy – ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym. FOSFAN nie wykorzystuje danych z procesów rekrutacyjnych do innych celów. Dostęp do Pani/Pana danych mają jedynie upoważnieni pracownicy FOSFAN, w szczególności są to pracownicy działu ekonomiczno-finansowego (kadry), Zarząd Spółki oraz kierownik działu, do którego Pani/Pan aplikuje. Dane z procesów rekrutacyjnych przetwarzane będą do dnia zakończenia danego procesu rekrutacyjnego.Informujemy, że ma Pani/Pan prawo do żądania od FOSFAN SA dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pan osoby oraz uzyskania ich kopii, a także żądania ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.Jednocześnie informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej oraz, że nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania w rozumieniu art. 22 RODO.