Porady
Nawożenie roślin motylkowatych

Do rodziny roślin motylkowatych zaliczamy przede wszystkim koniczynę, lucernę, seradelę, fasolę, groch, soczewicę, soję i lukrecję. Są to rośliny, których uprawa w znaczący, pozytywny sposób wpływa na żyzność naszych gleb, wzbogacając je w azot i przyczyniając się do ich spulchnienia. Uprawa roślin motylkowych (inaczej bobowatych) wymaga jednak właściwej pielęgnacji i zapewnienia odpowiedniej ilości składników pokarmowych.

 

więcej

Jak ważne w płodozmianie są rośliny motylkowate, wiedzą wszyscy rolnicy: uprawiane na nawóz zielony poprawiają strukturę gruzełkowatą gleby, jej warunki wodne i cieplne, wzbogacają ją w azot (50 do 250 kg/ha) oraz w znaczne ilości fosforu, wapnia, siarki, potasu i magnezu. Uprawiane na paszę (w postaci zielonki, siana, kiszonki lub nasion) dostarczają zwierzętom dużej ilości białka, witamin i soli mineralnych. W nawożeniu roślin motylkowatych uwzględnić należy wszystkie niezbędne dla roślin składniki mineralne. W konkretnych warunkach glebowych konieczne jest zatem stosowanie wieloskładnikowych nawozów mineralnych, takich jak np.:

SuproFoska 11,

SuproFoska 14,

SuproFoska 20,

SuproFoska 22,

SUPROFOS 25.

Azot (N)

Dzięki szczególnej właściwości roślin motylkowatych, jaką jest symbioza z bakteriami brodawkowymi wiążącymi azot atmosferyczny z powietrza glebowego, roślin tych nie nawozi się na ogół azotem. W obecności azotanów oraz soli amonowych powstawanie brodawek na korzeniach jest utrudnione lub zupełnie ustaje. Inną przyczyną nie tworzenia się brodawek może być zbyt kwaśny odczyn gleby. W obu przypadkach nawożenie azotem nie jest w stanie zastąpić specyficznego charakteru symbiozy – plony i zawartość azotu w biomasie maleją. Widoczne objawy głodu azotowego to żółknięcie, a następnie fioletowienie liści, strzelisty kształt roślin oraz słabe kwitnienie i owocowanie. Na glebach bardzo ubogich w azot wskazane jest stosowanie nawozu SuproFoska 11 czy SUPROFOS 25, natomiast na glebach o wystarczającej zawartości azotu można stosować pozostałe nawozy serii SuproFoska.

Fosfor (P)

Optymalne zaopatrzenie roślin motylkowatych w fosfor sprzyja wiązaniu azotu przez bakterie brodawkowe i ułatwia przetwarzanie azotu mineralnego w białko. Zaniechanie nawożenia łatwo przyswajalnymi nawozami fosforowymi powoduje zawsze, bez względu na zasobność gleby, szybkie i znaczne zmniejszenie plonów. Zewnętrzne objawy braku fosforu to osłabienie wzrostu, strzelisty kształt roślin, fioletowe i brunatne zabarwienie najstarszych liści oraz opóźnienie dojrzewania. Na glebach szczególnie ubogich w fosfor rośliny motylkowate należy nawozić nawozami o dużej koncentracji fosforu, np. Superfosfatem prostym granulowanym. Na pozostałych glebach stosować można nawozy takie jak SuproFoska 14, SuproFoska 22 lub SuproFoska 20.

Potas (K)

Dla dobrego plonowania roślin motylkowatych, szczególnie koniczyny i lucerny, niezbędne jest nawożenie potasowe. Objawy niedoboru potasu to wiotkość roślin, ich małe rozmiary, zasychanie liści. Charakterystyczne są bardzo drobne i liczne martwicze plamki pomiędzy unerwieniem listków. W większości przypadków wystarczającą ilość potasu dla roślin motylkowatych wprowadzają nawozy: SuproFoska 14, SuproFoska 20, SuproFoska 22 lub SUPROFOS 25.

Wapń (Ca)

Rośliny motylkowate wymagają dużej ilości wapnia w glebie (nie wapnuje się gleby jedynie pod łubin żółty i seradelę). Objawy braku wapnia u roślin to zaginanie się, a następnie przełamywanie wierzchołków łodyg i zamieranie kwiatostanów. Wszystkie nawozy produkowane przez firmę Fosfan zawierają wystarczające dla roślin motylkowatych ilości wapnia. Jedynie na glebach bardzo kwaśnych niezbędne jest wapnowanie.

Magnez (Mg)

Obecność magnezu w glebie ułatwia roślinom pobieranie fosforu. Motylkowate pobierają ilości magnezu znacznie większe niż inne rośliny uprawne. Na niedobór magnezu w glebie reagują wszystkie rośliny motylkowate. Charakterystyczne objawy niedoboru to żółtozielone zabarwienie listków z ciemniejszymi pasmami zieleni wzdłuż unerwienia (tzw. marmurkowatość). Na glebach szczególnie ubogich w magnez, wskazane jest stosowanie nawozu SuproFoska 20 i SUPROFOS 25 lub nawet stosowanie nawozów wapniowo-magnezowych.

Siarka (S)

Rośliny motylkowate wymagają szczególnie dużych ilości siarki w glebie. Na glebach ubogich w siarkę wprowadzenie omawianego pierwiastka wyraźnie poprawia plonowanie tych roślin. Większość gleb uprawnych wykazuje obecnie niedobór siarki, dlatego wskazane jest stosowanie nawozów takich jak SuproFoska 11 bądź SuproFoska14, w których ilość przyswajalnej siarki przekracza 20%. Często objawy braku siarki są mylone z objawami braku azotu, bowiem w obu przypadkach rośliny są drobne i chlorotyczne.

 

DO UPRAWY ROŚLIN MOTYLKOWATYCH  POLECAMY:

 

 

Pokaż wszystkie produkty nawożenia roślin motylkowatych