Aktualności
NOWY DŹWIG JUŻ W PORCIE NAD ODRĄ!

OGROMNA INWESTYCJA FOSFAN SA – NOWY DŹWIG W PORCIE NAD ODRĄ

Zakup dźwigu to najnowsza inwestycja Portu nad Odrą w Szczecinie, należącego do firmy Fosfan SA. Jest to jedno z nielicznych przedsięwzięć tego typu zrealizowanych w naszym mieście w ostatnim czasie.

Jesteśmy chyba jedyną firmą, która kupiła zupełnie nowy dźwig o takich parametrach właśnie teraz, w dobie pandemii – mówi Natalia Skugariew, dyrektor Portu Nad Odrą.

Hydrauliczny dźwig na gąsienicach firmy Mantsinen (Semi – Automatic Mantsinen Bag and Bale Spreader) ma masę 107 ton, posiada ramię długości 11 metrów i zasięg pracy wynoszący aż 24 metry (to dwukrotnie więcej niż dotychczas używany dźwig linowy o masie 72 ton).

Jednorazowo będziemy w stanie przeładować 2,5 m3 materiałów sypkich. Ilość ta jest zdecydowanie większa w porównaniu do starego dźwigu gdzie było to tylko 1,6 m³. Dzięki temu wzrosną nasze możliwości przeładunkowe z obecnych 2 tys. ton na dobę do nawet 3 tys., w zależności od rodzaju towaru. Oprócz tego specjalne zawiesie umożliwia jednoczesne przetransportowanie 8 – u ogromnych worków typu big – bag z nawozem, każdy o wadze nawet 1200 kg. – mówi Natalia Skugariew.

W 2020 roku do nabrzeży Portu nad Odrą zawinęło około 90 jednostek pływających o różnej nośności. Obecnie, tylko do maja wpłynęło już 45 statków i barek. Jest więc bardzo prawdopodobne, że uda się poprawić ubiegłoroczny wynik. Przeładunki nie są realizowane wyłącznie na potrzeby produkcji nawozów mineralnych. Port świadczy także usługi dla podmiotów zewnętrznych. W ubiegłym roku przeładowano łącznie 165 tys. ton towarów, materiałów i surowców.

W naszym porcie przeładowywane są głównie nawozy rolnicze oraz surowce do ich produkcji. W tym obszarze mamy największe doświadczenie i największą ilość klientów. Posiadamy także możliwości oraz odpowiednie zezwolenia na pracę z towarami niebezpiecznymi. To coś, co nas wyróżnia na tle konkurencji – mówi Natalia Skugariew.

– Jako port zajmujemy się również konfekcjonowaniem i przechowywaniem nawozów. Służą do tego place składowe i kryte hale magazynowe. Te ostatnie są naszą ogromną zaletą, bo takich obiektów w bezpośrednim sąsiedztwie wody jest niewiele – dodaje dyrektor Portu Nad Odrą.

Port nad Odrą jako marka funkcjonuje od 2015 roku, wtedy właśnie zakończyła się największa inwestycja w firmie. Umocnione i wyremontowane zostało nabrzeże fosfatowe, przeznaczone pod przeładunki materiałów sypkich. Ma ono obecnie długość 246 metrów. Funkcjonuje tu także nabrzeże dalbowe, o długości 185 m gdzie przeładowywane są towary płynne.

Nowy dźwig na nabrzeżu Portu nad Odrą pojawił się pod koniec maja. Pierwszy statek, który przybije do nabrzeża w czerwcu, zostanie rozładowany przy pomocy nowego sprzętu.

– Wszystkie inwestycje prowadzone w Porcie nad Odrą bezpośrednio przyczyniają się do rozwoju całego Portu Szczecin. Mam tu na myśli zwiększenie ogólnej liczby przeładunków oraz przychód związany z opłatami portowymi, który stymuluje inne przedsięwzięcia – reasumuje dyrektor Portu Nad Odrą.