Firma
Kontakt

FOSFAN Spółka Akcyjna

FOSFAN Spółka Akcyjna
71-820 Szczecin
ul. Nad Odrą 44/65

tel. 91 44 55 600

e-mail:  biuro@fosfan.pl
marketing@fosfan.pl

UWAGA z dniem 01.04.2024 ulega zmianie adres korespondencyjny na:

FOSFAN SA
ul. Nad Odrą 65
71-820 Szczecin

Dane do faktur pozostają bez zmian!

Dział Ekonomiczno-Finansowy

Członek Zarządu
Dyrektor Finansowy

Wojciech Rogowski

tel. 91 44 556 42
e-mail: w.rogowski@fosfan.pl

Prokurent
Główna Księgowa

Alicja Zarychta

tel. 91 44 556 72
e-mail: a.zarychta@fosfan.pl

Kierownik Kadr

Mariola Perkowska

tel. 91 44 556 77
e-mail: m.perkowska@fosfan.pl

Dział Badań i Rozwoju

Dyrektor Centrum Badawczo-Rozwojowego

Janusz Wilas

tel. 694454877
e-mail: j.wilas@fosfan.pl

Kierownik Laboratorium

Katarzyna Wardęga

tel. 91 44 556 34
e-mail: k.wardega@fosfan.pl

Z-ca Dyrektora BiR ds. Laboratorium

Monika Marczycka

tel. 91 44 556 34
e-mail: m.marczycka@fosfan.pl

Z-ca Dyrektora BiR ds. Badań

Eugeniusz Cydzik

tel. 91 44 556 71
e-mail: e.cydzik@fosfan.pl

Dział handlowy

Prezes Zarządu
Dyrektor Handlowy

Jacek Hermanowicz

tel. 91 44 556 41
e-mail: j.hermanowicz@fosfan.pl

Prokurent
Z-ca Dyrektora Handlowego

Zbigniew Dobies

tel. 91 44 556 63
e-mail: z.dobies@fosfan.pl

Dyrektor Portu Nad Odrą

Natalia Skugariew

tel. 91 445 56 46
kom. 694 454 882
e-mail: n.skugariew@fosfan.pl

Kierownik Działu
Sprzedaży Nawozów Rolniczych

Alicja Żukowska

tel. 91 44 556 56
e-mail: a.zukowska@fosfan.pl

Kierownik ds. Logistyki Eksportu

Małgorzata Stachecka

tel. 91 44 556 58
kom. 798 143 004
e-mail: m.stachecka@fosfan.pl

Kierownik Działu
Sprzedaży Nawozów Ogrodniczych

Rafał Buda

tel. 91 445 56 64
email: r.buda@fosfan.pl

Kierownik ds. Surowcowych i Eksportu

Katarzyna Filiks

tel. 91 44 556 79
kom. 668 859 250
e-mail: k.filiks@fosfan.pl

Dział marketingu i opakowań

Dyrektor ds. marketingu

Rafał Majchrzak

tel. 91 44 556 84
e-mail: r.majchrzak@fosfan.pl

Starszy specjalista ds. marketingu i opakowań

Katarzyna Sot

tel. 91 44 556 38
e-mail: k.sot@fosfan.pl

Dział techniczno-produkcyjny

Członek Zarządu
Dyrektor Pionu Techniczno-Produkcyjnego

Rafał Kot

tel. 91 44 556 52
e-mail: r.kot@fosfan.pl

Kierownik Działu Produkcji

Konrad Grabiec

tel. 694454883
e-mail: k.grabiec@fosfan.pl

Prokurent
Dyrektor ds. Technicznych i Inwestycji

Mirosław Warenik

tel. 91 44 556 53
e-mail: m.warenik@fosfan.pl

Kierownik Działu Logistyki

Konrad Suszko

tel. 694454891
e-mail: k.suszko@fosfan.pl

Dyrektor ds. Produkcji i Usług

Andrzej Murdza

tel. 668859248
e-mail: a.murdza@fosfan.pl

Kierownik Działu Utrzymania Ruchu

Rafał Filiks

tel. 91 44 556 74
kom. 694 454 878
e-mail: r.filiks@fosfan.pl

Zastępca Kierownika Działu Utrzymania Ruchu ds. Sprzętu Ciężkiego

Stanisław Guber

tel. 91 44 556 69
e-mail: s.guber@fosfan.pl

Zastępca Kierownika Działu Utrzymania Ruchu ds. Mechanicznych

Anatolii Sazonskyi

kom. 690 515 309
e-mail: a.sazonskyi@fosfan.pl

Zastępca Kierownika Działu Utrzymania Ruchu ds. Energetycznych i AKP

Henryk Chmielewski

tel. 91 44 556 47
e-mail: h.chmielewski@fosfan.pl

Oficer Ochrony Obiektu Portowego

Edward Grabowski

tel: 91 44 556 31
e-mail: e.grabowski@fosfan.pl

Ochrona Środowiska / Danych Osobowych

Specjalista ds. Ochrony Środowiska

Michał Rus

tel. 91 44 556 62
e-mail: m.rus@fosfan.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Ryszard Chwastek

tel. 512 895 544
e-mail: rodo@fosfan.pl