Ogłoszenia
Przetargi


 

 

 


INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGÓW – na stronach internatowych Bazy Konkurencyjności Funduszy Europejskich ogłoszone zostały wyniki przetargów związanych z realizacją prac rozwojowych projektu pn.: „Niskoemisyjne otrzymywanie nawozów mineralnych z wykorzystaniem fosforu zawartego w termicznie przetworzonych odpadach organicznych” (nr projektu: RPZP.01.01.00-32-0005/19) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020.

Przetarg na MAGNEZYT:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/61150?sekcja=oferty

Przetarg na KWAS FOSFOROWY:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/64215?sekcja=oferty

Przetarg na SIARCZAN AMONU:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/64209?sekcja=oferty

Przetarg na KWAS SIARKOWY:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/61153?sekcja=oferty

Przetarg na FOSFORYT:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/61154?sekcja=oferty


INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGÓW – na stronach internatowych Bazy Konkurencyjności Funduszy Europejskich ogłoszone zostały wyniki przetargów związanych z realizacją prac rozwojowych projektu pn.: „Opracowanie nowoczesnej linii nawozów otoczkowanych mikroorganizmami” (nr projektu: RPZP.01.01.00-32-0003/21) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020.

Przetarg na DAP:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/61169?sekcja=oferty

Przetarg na SIARCZAN AMONU:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/64212?sekcja=oferty

Przetarg na KWAS SIARKOWY:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/61166?sekcja=oferty

Przetarg na FOSFORYT:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/61165?sekcja=oferty


INFORMACJA o wynikach postępowania przetargowego na zakup odczynników laboratoryjnych

związanych z realizacją prac rozwojowych projektu pn.: „Niskoemisyjne otrzymywanie nawozów mineralnych z wykorzystaniem fosforu zawartego w termicznie przetworzonych odpadach organicznych” (nr projektu: RPZP.01.01.00-32-0005/19) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020.

Informujemy, że na stronie internetowej Bazy Konkurencyjności Funduszy Europejskich, zamieszczone zostało rozstrzygnięcie przetargu „Dostawa odczynników laboratoryjnych do realizacji prac rozwojowych” (nr 2021-11833-61158). Szczegóły pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/61158?sekcja=oferty


ZAPRASZAMY do udziału w przetargach na zakupy surowców do produkcji nawozów oraz odczynników laboratoryjnych:

związanych z realizacją prac rozwojowych projektu pn.: „Niskoemisyjne otrzymywanie nawozów mineralnych z wykorzystaniem fosforu zawartego w termicznie przetworzonych odpadach organicznych” (nr projektu: RPZP.01.01.00-32-0005/19) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargów wraz z kompletem dokumentów przetargowych znajdują się na stronach internetowych Bazy Konkurencyjności Funduszy Europejskich, pod adresami:

Przetarg na CHLOREK POTASU:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/61149

Przetarg na MAGNEZYT:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/61150

Przetarg na KWAS FOSFOROWY:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/64215

Przetarg na SIARCZAN AMONU:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/64209

Przetarg na KWAS SIARKOWY:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/61153

Przetarg na FOSFORYT:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/61154

Przetarg na ODCZYNNIKI LABORATORYJNE:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/61158


ZAPRASZAMY do udziału w przetargach na zakupy surowców do produkcji nawozów:

związanych z realizacją badań przemysłowych projektu pn.: „Opracowanie nowoczesnej linii nawozów otoczkowanych mikroorganizmami” (nr projektu: RPZP.01.01.00-32-0003/21) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020

Szczegółowe informacje dotyczące przetargów wraz z kompletem dokumentów przetargowych znajdują się na stronach internetowych Bazy Konkurencyjności Funduszy Europejskich, pod adresami:

Przetarg na CHLOREK POTASU:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/61161

Przetarg na DAP:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/61169

Przetarg na SIARCZAN AMONU:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/64212

Przetarg na KWAS SIARKOWY:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/61166

Przetarg na FOSFORYT:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/61165


Remont pomieszczeń biurowych w budynku na terenie FOSFAN S.A. w Szczecinie

Zakres prac:

Prace budowlane

 • Rozbiórka ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych,
 • Rozbiórka konstrukcji z cegły na zaprawie cementowej,
 • Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach,
 • Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym,
 • Malowanie farbą emulsyjną powierzchni sufitowych i ścian,
 • Zerwanie posadzki z płytek GRES,
 • Wykonanie posadzki z płytek GRES o wym. 30×30 cm na zaprawie klejowej, fugowanie,
 • Wykonanie ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym,
 • Licowanie ścian płytkami o wymiarach 25×12 cm na klej metodą zwykłą

Prace sanitarne:

instalacja kanalizacja:

 • Zerwanie posadzki z płytek GRES,
 • Wykonanie wykopów pod kanały rurowe w pomieszczeniach,
 • Ułożenie rurociągu z rur PCW o śr. zew. 110 mm,
 • Montaż kratek ściekowych o śr.100 mm,
 • Montaż podejść odpływowych,
 • Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi i zagęszczeniem,
 • Wykonanie posadzki z płytek GRES, fugowanie,
 • Przejście przez ścianę fundamentową rurociągiem 110 mm

Instalacja wodna:

 • Wykonanie rurociągu o średnicy 15, 18, 22, 28, 35, 88,
 • Wykonanie podejść dopływowych,
 • Montaż armatury,
 • Montaż hydrantu wewnętrznego,
 • Uporządkowanie terenu po zakończonych pracach.

Prace elektryczne:

Wykonanie instalacji elektrycznej pod urządzenia z włączeniem się do miejsca wskazanego przez inwestora.

Materiały do wykonania w/w prac po stronie Wykonawcy.

Termin realizacji: sierpień – wrzesień. 2021 r.

Czas składania ofert do 23.07.2021 r. na adres m.somm.@fosfan.pl

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 694 454 895.

W ofercie należy określić:

 • Czas realizacji,
 • Okres gwarancji,
 • Formę płatności,
 • Wartość usługi.

UPUBLICZNIENIE INFORMACJI o wynikach postępowań przetargowych na zakupy surowców do produkcji nawozów

związanych z realizacją prac badawczych na etapie badań przemysłowych projektu pn.: „Niskoemisyjne otrzymywanie nawozów mineralnych z wykorzystaniem fosforu zawartego w termicznie przetworzonych odpadach organicznych” (nr projektu: RPZP.01.01.00-32-0005/19) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020

W wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych wybrano oferty firm:

Przetarg na CHLOREK POTASU:

Otto A. Müller Recycling GmbH, Hamburger Straße 131, 22926 Ahrensburg, Germany.
Szczegóły na stronie:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/47916?sekcja=oferty

Przetarg na MAGNEZYT

Magnezyty Grochów S.A., ul. Grochowa 3, 57-257 Brzeźnica
Szczegóły na stronie:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/47980?sekcja=oferty

Przetarg na KWAS FOSFOROWY:

Galvachem GmbH, Otto-Lilienthal-Strasse 4, D-50259 Pulheim, Niemcy
Szczegóły na stronie:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/47940?sekcja=oferty

Przetarg na SIARCZAN AMONU:

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., Aleja Jana Pawła II 4, 44-330 Jastrzębie Zdrój
Szczegóły na stronie:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/47992?sekcja=oferty


UPUBLICZNIENIE INFORMACJI o wyniku postępowania przetargowego na dostawę odczynników laboratoryjnych (nr ogłoszenia nr 2021-11833-44667) do badań związanych z realizacją projektu pn.: „Niskoemisyjne otrzymywanie nawozów mineralnych z wykorzystaniem fosforu zawartego w termicznie przetworzonych odpadach organicznych” (nr projektu: RPZP.01.01.00-32-0005/19) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wybrano ofertę firmy:

IDALIA Ludwikowscy Sp.J., ul. Marii Fołtyn 10, 26-615 Radom.

W wyniku oceny ofert (zgodnie z warunkami przetargu) firmy składające oferty uzyskały następujące ilości punktów:

 1. ALCHEM Grupa Spółka z o.o., ul. Pierwszej Brygady 35, 73-110 Stargard; 49,83 pkt.
 2. Alfachem Sp. z o.o., ul. Unii Lubelskiej 3, 61-249 Poznań; 54,64 pkt.
 3. ChemLand Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe, ul. Usługowa 3, 73-110 Stargard; 37,31 pkt.
 4. HURT-CHEM Hurtownia Odczynników Chemicznych, Duchnice, ul. Boczna 10, 05-850 Ożarów Mazowiecki; 50,45 pkt,
 5. IDALIA Ludwikowscy Sp.J., ul. Marii Fołtyn 10, 26-615 Radom; 83,93 pkt.
 6. PPHU EUROCHEM BGD Sp. z o.o., ul. Chemiczna 3; 33-101 Tarnów; bez oceny (zgłoszenie mailowe bez załączników – brak oferty cenowej oraz oświadczenia)
 7. Th. Geyer Polska Sp. z o.o., ul. Czeska 22A, 03-902 Warszawa; 64,20 pkt.
 8.  VWR International Sp. z o.o., ul. Limbowa 5, 80-175 Gdańsk; 43,61 pkt.

ZAPRASZAMY do udziału w przetargu na dostawę odczynników laboratoryjnych:

związanym z realizacją prac badawczych na etapie badań przemysłowych projektu pn.: „Niskoemisyjne otrzymywanie nawozów mineralnych z wykorzystaniem fosforu zawartego w termicznie przetworzonych odpadach organicznych” (nr projektu: RPZP.01.01.00-32-0005/19) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie, Działanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, Typ projektu 2 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw ukierunkowane na wdrażanie wyników prac B+R w działalności gospodarczej.

 

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu wraz z kompletem dokumentów przetargowych znajdują się na stronie internetowej Bazy Konkurencyjności Funduszy Europejskich, pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/44667


ZAPRASZAMY do udziału w przetargu

Budowa “Centrum Badawczo – Rozwojowe innowacyjnych i bezpiecznych dla środowiska produktów nawozowych” w formule „zaprojektuj i wybuduj”

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla Centrum B+R w ramach projektu: „Centrum Badawczo – Rozwojowe innowacyjnych i bezpiecznych dla środowiska produktów nawozowych”, umowa nr POIR.02.01.00-00-0095/20-00”, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu wraz z kompletem dokumentów przetargowych znajdują się na stronie internetowej Bazy Konkurencyjności Funduszy Europejskich, pod adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/33248

Informacja do przetargu:

Budowa “Centrum Badawczo – Rozwojowe innowacyjnych i bezpiecznych dla środowiska produktów nawozowych” w formule  „zaprojektuj i wybuduj”

(Ogłoszenie nr 2021-11833-33248, opublikowane na Bazie Konkurencyjności pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/33248)

Zgodnie z wymogami rozdziału VII, punkt 7. Zapytania ofertowego, Zamawiający informuje, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia wynosi 3 110 000 zł.


UPUBLICZNIENIE INFORMACJI o wyniku postępowania przetargowego na dostawę surowca do produkcji nawozów – fosforytu

do badań związanych z realizacją prac badawczych na etapie badań przemysłowych projektu pn.: „Niskoemisyjne otrzymywanie nawozów mineralnych z wykorzystaniem fosforu zawartego w termicznie przetworzonych odpadach organicznych” (nr projektu: RPZP.01.01.00-32-0005/19) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020.

W wyniku przeprowadzonego postepowania przetargowego wybrano ofertę firmy: EDOSTALK Łukasz Kołodziejski, ul. Fabryczna 1, 71-827 Szczecin.

W wyniku oceny ofert (zgodnie z warunkami przetargu) firmy składające oferty uzyskały następujące ilości punktów:

 1. EDOSTALK Łukasz Kołodziejski, ul. Fabryczna 1, 71-827 Szczecin; 100,00 pkt.
 2. Związek Przedsiębiorców Rolnych, ul. Monte Cassino 18A, 70-467 Szczecin, 96,15 pkt.

UPUBLICZNIENIE INFORMACJI o wyniku postępowania przetargowego na dostawę surowca do produkcji nawozów – kwasu siarkowego

do badań związanych z realizacją prac badawczych na etapie badań przemysłowych projektu pn.: „Niskoemisyjne otrzymywanie nawozów mineralnych z wykorzystaniem fosforu zawartego w termicznie przetworzonych odpadach organicznych” (nr projektu: RPZP.01.01.00-32-0005/19) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020.

W wyniku przeprowadzonego postepowania przetargowego wybrano ofertę firmy: KGHM Polska Miedź S.A.

W wyniku oceny ofert (zgodnie z warunkami przetargu) firmy składające oferty uzyskały następujące ilości punktów:

 1. KGHM Polska Miedź S.A., ul. M. Skłodowskiej-Curie 48, 59-301 Lubin; 100,00 pkt.

 

UPUBLICZNIENIE INFORMACJI o wyniku postępowania przetargowego na usługę badawczo-rozwojową w ramach opracowywania technologii niskoemisyjnego otrzymywania nawozów mineralnych z wykorzystaniem fosforu zawartego w termicznie przetworzonych odpadach organicznych

związanego z realizacją projektu pn.: „Niskoemisyjne otrzymywanie nawozów mineralnych z wykorzystaniem fosforu zawartego w termicznie przetworzonych odpadach organicznych” (nr projektu: RPZP.01.01.00-32-0005/19) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie, Działanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, Typ projektu 2 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw ukierunkowane na wdrażanie wyników prac B+R w działalności gospodarczej.

W wyniku przeprowadzonego postepowania przetargowego wybrano ofertę złożoną przez: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntez Chemicznych, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24-110 Puławy

 

W wyniku oceny ofert (zgodnie z warunkami przetargu) Oferenci uzyskali następujące ilości punktów:

 1. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntez Chemicznych, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24-110 Puławy; 100,00 pkt.
 2. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, al. Piastów 17, 70-310 Szczecin; 70,34 pkt.