Ogłoszenia
Przetargi

 

 

 


06.06.2024, 07:00

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia nr 2024-53294-188039 / Zakup wraz z dostawą surowca: chlorku potasu. Kwota przeznaczona na realizację zamówienia 257 000 PLN BRUTTO.


06.06.2024, 07:00

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia nr 2024-53294-188045 / Zakup wraz z dostawą surowca: fosforytu. Kwota przeznaczona na realizację zamówienia 300 000 PLN BRUTTO.


06.06.2024, 07:00

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia nr 2024-53294-188051 / Zakup wraz z dostawą surowca: mocznika. Kwota przeznaczona na realizację zamówienia 520 000 PLN BRUTTO.


28.11.2023, 07:00

Ogłoszenie nr 2023-11833-180188 / Dostawa wraz z wdrożeniem systemu komputerowego CMMS. Kwota przeznaczona na realizację zamówienia 150 000 PLN + VAT.


02.11.2023, 10:00
Ogłoszenie nr 2023-29747-176997 / Dostawa fabrycznie nowego przesiewacza wibracyjnego membranowego dwupokładowego. Kwota przeznaczona na realizację zamówienia 300 000 PLN + VAT.


10.10.2023, 07:30

Ogłoszenie nr 2023-11833-171927. Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowych urządzeń do instalacji oczyszczania gazów odlotowych z komory ciągłej do produkcji ssp. Kwota przeznaczona na realizację zamówienia 1 100 000 zł +VAT.

Ogłoszenie nr 2023-11833-171921. Dostawa cyklonów do oczyszczania gazów. Kwota przeznaczona na realizację zamówienia 1 400 000 zł + VAT.


24.08.2023, 10:00

Ogłoszenie nr 2023-53294-165453/ Zakup wraz z dostawą, instalacją i uruchomieniem fabrycznie nowego jednego analizatora elementarnego węgla, azotu, siarki. Kwota przeznaczona na realizację zamówienia  400 000 + VAT

Ogłoszenie nr 2023-53294-165967/ Zakup wraz z dostawą i instalacją fabrycznie nowej jednej wirówki laboratoryjnej. Kwota przeznaczona na realizację zamówienia  40 000 + VAT

Ogłoszenie nr 2023-53294-166606/ Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego jednego zestawu laboratoryjnego młynka – ucieraka moździerzowego. Kwota przeznaczona na realizację zamówienia  50 000 + VAT

Ogłoszenie nr 2023-53294-166000/ Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego jednego laboratoryjnego przesiewacza wibracyjnego do przesiewu na sucho/mokro. Kwota przeznaczona na realizację zamówienia  40 000 + VAT

Ogłoszenie nr 2023-53294-167237/ Zakup wraz z dostawą, instalacją fabrycznie nowych laboratoryjnych wag analitycznych (2 sztuki) i wag precyzyjnych (2 sztuki). Kwota przeznaczona na realizację zamówienia  65 000 + VAT

Ogłoszenie nr 2023-53294-166258/ Zakup nowego autoklawu laboratoryjnego do sterylizacji. Kwota przeznaczona na realizację zamówienia  65 000 + VAT

Ogłoszenie nr 2023-53294-166608/ Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego zestawu laboratoryjnego do wytrząsania – wytrząsarki laboratoryjnej wraz z nasadką na koszyki i koszykami. Kwota przeznaczona na realizację zamówienia  30 000 + VAT

Ogłoszenie nr 2023-53294-167073/ Zakup wraz z dostawą, instalacją i uruchomieniem fabrycznie nowego jednego laboratoryjnego zestawu do kondycjonowania złożonego z chłodziarki, cieplarki oraz komory klimatycznej. Kwota przeznaczona na realizację zamówienia  100 000 + VAT

Ogłoszenie nr 2023-53294-167241/ Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowych czterech komponentów z pełnym wyposażeniem umożliwiającym instalacje i uruchomienie każdego z komponentu, stanowiących zestaw do oznaczania azotu, fosforu oraz potasu. Kwota przeznaczona na realizację zamówienia  300 000 + VAT

Ogłoszenie nr 2023-53294-167646/ Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego zestawu szkła laboratoryjnego. Kwota przeznaczona na realizację zamówienia  20 000 + VAT

Ogłoszenie nr 2023-53294-167446/ Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego zestawu do badania powierzchni granul składającego się z mikroskopu oraz lampy UV. Kwota przeznaczona na realizację zamówienia  10 000 + VAT

Ogłoszenie nr 2023-53294-167445/ Zakup wraz z dostawą instalacją i uruchomieniem fabrycznie nowej jednej zmywarki laboratoryjnej. Kwota przeznaczona na realizację zamówienia  65 000 + VAT


24.08.2023, 9:00

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – dot. Postępowania – budowa infrastruktury przeładunkowej na nabrzeżu fosfatowym oraz w wiacie nr 4 wraz z wykonaniem lub dostawą oraz montażem przenośników taśmowych i wyposażenia Covid-19 Zamawiający informuje, że na sfinansowanie w/w zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę :5 535 000,00 zł brutto ( 4 500 000,00 zł netto).


17.08.2023, 10:00

Ogłoszenie nr 2023-29747-166463/ Dostawa wraz z montażem fabrycznie nowego zestawu mebli i dygestoriów laboratoryjnych. Kwota przeznaczona na realizację zamówienia 850 000PLN + VAT.

Ogłoszenie nr 2023-53294-166589/ Zakup wraz z dostawą, instalacją i uruchomieniem fabrycznie nowego analizatora rtęci. Kwota przeznaczona na realizację zamówienia 160 000 PLN + VAT

Ogłoszenie nr 2023-53294-166603/ Zakup wraz z dostawą instalacją i uruchomieniem fabrycznie nowego jednego optycznego spektrometru emisyjnego ICP-OES. Kwota przeznaczona na realizację zamówienia 390 000 PLN + VAT

Ogłoszenie nr 2023-53294-166600/ Zakup wraz z dostawą instalacją i uruchomieniem fabrycznie nowego spektrometru absorpcji atomowej. Kwota przeznaczona na realizację zamówienia 490 000 PLN + VAT

Ogłoszenie nr 2023-53294-166605/ Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowych dwóch suszarek laboratoryjnych z wymuszonym obiegiem powietrza o różnej pojemności. Kwota przeznaczona na realizację zamówienia 26 000 PLN + VAT

Ogłoszenie nr 2023-53294-166599/ Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego laboratoryjnego pieca muflowego. Kwota przeznaczona na realizację zamówienia 30 000 PLN + VAT

Ogłoszenie nr 2023-53294-166598/ Zakup wraz z dostawą, instalacją i uruchomieniem fabrycznie nowego jednego laboratoryjnego młyna kulowego. Kwota przeznaczona na realizację zamówienia 100 000 PLN + VAT

Ogłoszenie nr 2023-53294-166595/ Zakup wraz z dostawą jednego zestawu laboratoryjnego uniwersalnego mieszadła mechanicznego. Kwota przeznaczona na realizację zamówienia 30 000 PLN + VAT

Ogłoszenie nr 2023-53294-166593/ Zakup wraz z dostawą i instalacją fabrycznie nowego jednego zestawu chromatografów jonowych (2 szt.) do oznaczania anionów i kationów z podajnikiem próbek oraz demineralizatora wody. Kwota przeznaczona na realizację zamówienia 680 000 PLN + VAT


16.08.2023, 15:00

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia nr 2023-11833-169669 / Modernizacja ciągu produkcyjnego Y-etap I. Kwota przeznaczona na realizację zamówienia 6 700 000 PLN + VAT.

Ogłoszenie nr 2023-29747-167918 / Modernizacja instalacji oczyszczania gazów odlotowych z komory ciągłej. Kwota przeznaczona na realizację zamówienia 2 500 000 PLN + VAT.


Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia nr 2023-29747-166446 / Dostawa wraz montażem kompaktora laboratoryjnego. Kwota przeznaczona na realizację zamówienia 950 000 PLN + VAT.


ZAPRASZAMY do udziału w przetargach

związanych realizacją  przez FOSFAN Spółka Akcyjna projektu pn. „Centrum Badawczo – Rozwojowe innowacyjnych i bezpiecznych dla środowiska produktów nawozowych” (nr projektu: POIR.02.01.00-00-0095/20), Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw.

Szczegółowe informacje o postępowaniach przetargowych wraz z kompletem dokumentów przetargowych, znajdują się na stronach Bazy Konkurencyjności Funduszy Europejskich:

 • Dostawa wraz z montażem fabrycznie nowego zestawu mebli i dygestoriów laboratoryjnych, Ogłoszenie nr 2023-29747-166463,

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/166463

 • Dostawa wraz montażem kompaktora laboratoryjnego, Ogłoszenie nr 2023-29747-166446,

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/166446


ZAPRASZAMY do udziału w przetargach

związanych realizacją  przez FOSFAN Spółka Akcyjna projektu pn. „Centrum Badawczo – Rozwojowe innowacyjnych i bezpiecznych dla środowiska produktów nawozowych” (nr projektu: POIR.02.01.00-00-0095/20), Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw.

Szczegółowe informacje o postępowaniach przetargowych wraz z kompletem dokumentów przetargowych, znajdują się na stronach Bazy Konkurencyjności Funduszy Europejskich:

 • Zakup spektrometru emisyjnego ICP-OES, Ogłoszenie nr 2023-53294-166603

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/166603

 • Zakup spektrometru absorpcji atomowej – AAS, Ogłoszenie nr 2023-53294-166600

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/166600

 • Zakup analizatora rtęci, Ogłoszenie nr 2023-53294-166589

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/166589

 • Zakup suszarek laboratoryjnych, Ogłoszenie nr 2023-53294-166605

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/166605

 • Zakup pieca muflowego,  Ogłoszenie nr 2023-53294-166599

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/166599

 • Zakup młyna kulowego, Ogłoszenie nr 2023-53294-166598

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/166598

 • Zakup laboratoryjnego uniwersalnego mieszadła mechanicznego, Ogłoszenie nr 2023-53294-166595

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/166595

 • Zakup zestawu chromatografów jonowych do oznaczania anionów i kationów z podajnikiem próbek oraz demineralizatora wody. Ogłoszenie nr 2023-53294-166593

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/166593

 • Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowych czterech komponentów z pełnym wyposażeniem umożliwiającym instalacje i uruchomienie każdego z komponentu, stanowiących zestaw do oznaczania azotu, fosforu oraz potasu. Ogłoszenie nr 2023-53294-167241

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/167241

 • Zakup wraz z dostawą, instalacją fabrycznie nowych laboratoryjnych wag analitycznych (2 sztuki) i wag precyzyjnych (2 sztuki). Ogłoszenie nr 2023-53294-167237

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/167237

 • Zakup zestawu do kondycjonowania złożonego z chłodziarki, cieplarki oraz komory klimatycznej. Ogłoszenie nr 2023-53294-167073

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/167073

 • Zakup zestawu laboratoryjnego do wytrząsania – wytrząsarki laboratoryjnej wraz z nasadką na koszyki i koszykami, Ogłoszenie nr 2023-53294-166608

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/166608

 • Zakup laboratoryjnego młynka – ucieraka moździerzowego, Ogłoszenie nr 2023-53294-166606

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/166606

 • Zakup autoklawu laboratoryjnego do sterylizacji, Ogłoszenie nr 2023-53294-166258

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/166258

 • Zakup laboratoryjnego przesiewacza wibracyjnego z kompletem sit, Ogłoszenie nr 2023-53294-166000

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/166000

 • Zakup wirówki laboratoryjnej, Ogłoszenie nr 2023-53294-165967

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/165967

 • Zakup analizatora elementarnego węgla, azotu, siarki, Ogłoszenie nr 2023-53294-165453

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/165453

 • Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego zestawu do badania powierzchni granul składającego się z mikroskopu oraz lampy UV, Ogłoszenie nr 2023-53294-167446

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/167446

 • Zakup wraz z dostawą instalacją i uruchomieniem fabrycznie nowej jednej zmywarki laboratoryjnej, Ogłoszenie nr 2023-53294-167445

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/167445

 • Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego zestawu szkła laboratoryjnego, Ogłoszenie nr 2023-53294-167646

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/167646/robocza


Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – dot. Postępowania – budowa infrastruktury przeładunkowej na nabrzeżu fosfatowym oraz w wiacie  nr 4 wraz z wykonaniem lub dostawą  oraz montażem przenośników taśmowych i wyposażenia Covid-19

Zamawiający informuje, że na sfinansowanie w/w zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę :10 455 000,00 zł brutto ( 8 500 000,00 zł netto).


ZAPRASZAMY do udziału w przetargach na usługi badawcze

w związku z planowanym przez Fosfan rozpoczęciem prac badawczo-rozwojowych w projekcie „Prace badawczo rozwojowe i wdrożeniowe w zakresie technologii produkcji dla sektora nawozowego”, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki Działanie 1.1 Ścieżka SMART,

A. Usługa badawcza realizowana w ramach projektu badawczo-rozwojowego

Szczegółowe informacje o postępowaniu przetargowym wraz z kompletem dokumentów przetargowych, znajdują się na stronie Bazy Konkurencyjności Funduszy Europejskich, pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/159745

Ogłoszenie nr 2023-29747-159745 / Usługa badawcza realizowana w ramach projektu badawczo-rozwojowego. Kwota przeznaczona na realizację zamówienia 160 000 PLN + VAT.

B. „Prace badawczo rozwojowe i wdrożeniowe w zakresie technologii produkcji dla sektora nawozowego”

Szczegółowe informacje o postępowaniu przetargowym wraz z kompletem dokumentów przetargowych, znajdują się na stronie Bazy Konkurencyjności Funduszy Europejskich, pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/159750

Ogłoszenie nr 2023-53294-159750 / Prace badawczo rozwojowe i wdrożeniowe w zakresie technologii produkcji dla sektora nawozowego. Kwota przeznaczona na realizację zamówienia 180 000 PLN + VAT.

C. Usługa badawcza realizowana w ramach projektu badawczo-rozwojowego w zakresie technologii produkcji dla sektora nawozowego

Szczegółowe informacje o postępowaniu przetargowym wraz z kompletem dokumentów przetargowych, znajdują się na stronie Bazy Konkurencyjności Funduszy Europejskich, pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/159943

Ogłoszenie nr 2023-11833-159943/ Usługa badawcza realizowana w ramach projektu badawczo-rozwojowego w zakresie technologii produkcji dla sektora nawozowego. Kwota przeznaczona na realizację zamówienia 240 000 PLN + VAT. 


Informacja o kwocie maksymalnej

Ogłoszenie nr 2023-11833-155680 / Zakup wraz z dostawą stacji załadunku worków B/B. Kwota przeznaczona na realizację zamówienia 2 400 000 PLN PLN Brutto.


ZAPRASZAMY do udziału w przetargu na usługę badawczą

W postępowaniu na  usługę badawczą realizowaną w ramach projektu badawczo-rozwojowego  pn.: „Prace badawczo rozwojowe i wdrożeniowe w zakresie technologii produkcji dla sektora nawozowego” w związku z planowanym aplikowaniem o dotację unijną przedsiębiorstwa Fosfan S.A. w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki Działanie 1.1 Ścieżka SMART

Szczegółowe informacje o postępowaniu przetargowym wraz z kompletem dokumentów przetargowych, znajdują się na stronie Bazy Konkurencyjności Funduszy Europejskich, pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/154811


Ogłoszenie nr 2023-29747-145492 / Instalacja do powlekania wraz z montażem. Kwota przeznaczona na realizację zamówienia 4 500 000 PLN Brutto.


 

 • Ogłoszenie nr 2023-29747-141229 / Dostawa Kotłowni parowej kontenerowej. Kwota przeznaczona na realizację zamówienia 1 200 000 PLN + VAT.

 

 • Ogłoszenie nr 2023-29747-141107 /  Dostawa cyklonów do oczyszczania gazów. Kwota przeznaczona na realizację zamówienia 1 300 000 PLN + VAT.

 

 • Ogłoszenie nr 2023-29747-141091  /  Dostawa Wentylatorów. Kwota przeznaczona na realizację zamówienia 380 000 PLN + VAT.

 

 • Ogłoszenie nr 2023-29747-141118  /   Przesiewacz wibracyjny membranowy bezwładnościowy jednopokładowy. Kwota przeznaczona na realizację zamówienia  200 000 PLN + VAT.

 

 • Ogłoszenie nr 2023-29747-141203  /  Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowych, urządzeń do instalacji oczyszczania gazów odlotowych z komory ciągłej do produkcji ssp. Kwota przeznaczona na realizację zamówienia 1 200 000 PLN + VAT.

 

 • Ogłoszenie nr 2023-29747-141086  /  Dostawa przenośników. Kwota przeznaczona na realizację zamówienia 800 000 PLN + VAT.

ZAPRASZAMY do udziału w przetargu na dostawę mikroorganizmów

Zakup realizowany jest w ramach projektu pn.: „Opracowanie nowoczesnej linii nawozów otoczkowanych mikroorganizmami” (nr projektu: RPZP.01.01.00-32-0003/21) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020.

Szczegółowe informacje o postępowaniu przetargowym wraz z kompletem dokumentów przetargowych, znajdują się na stronie Bazy Konkurencyjności Funduszy Europejskich, pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/146275


ZAPRASZAMY do udziału w przetargu na dostawę siarczanu amonu

Zakup realizowany jest w ramach projektu pn.: „Opracowanie nowoczesnej linii nawozów otoczkowanych mikroorganizmami” (nr projektu: RPZP.01.01.00-32-0003/21) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020.

Szczegółowe informacje o postępowaniu przetargowym wraz z kompletem dokumentów przetargowych, znajdują się na stronie Bazy Konkurencyjności Funduszy Europejskich, pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/145805


ZAPRASZAMY do udziału w przetargu na dostawę urządzeń instalacji do powlekania wraz z montażem

Zakup realizowany jest w ramach projektu pn.: „Opracowanie nowoczesnej linii nawozów otoczkowanych mikroorganizmami” (nr projektu: RPZP.01.01.00-32-0003/21) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020.

Szczegółowe informacje o postępowaniu przetargowym wraz z kompletem dokumentów przetargowych, znajdują się na stronie Bazy Konkurencyjności Funduszy Europejskich, pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/145492


Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – dot. Postępowania – Realizacja wiaty magazynowej w formule zaprojektuj i wybuduj.
Zamawiający informuje, że na sfinansowanie w/w zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę : 10 116 534,86 zł brutto (8 224 825,09 zł netto).


ZAPRASZAMY do udziału w przetargu na dostawę zestawu do oznaczania azotu

realizowanym w ramach projektu pn.: „Rozbudowa Infrastruktury produkcyjnej w celu wprowadzenia na rynek innowacyjnego nawozu azotowo-fosforowego bazującego na MSSP” (nr projektu: RPZP.01.05.00-32-W101/21) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020.

Szczegółowe informacje o postępowaniu przetargowym wraz z kompletem dokumentów przetargowych, znajdują się na stronie Bazy Konkurencyjności Funduszy Europejskich, pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/140034

Zamawiający informuje, że na sfinansowanie w/w zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę : 170.000,00 zł brutto”

Informujemy, że na stronie internetowej Bazy Konkurencyjności Funduszy Europejskich pojawiło się rozstrzygnięcie przetargu”


ZAPRASZAMY do udziału w przetargu na dostawę laboratoryjnego młyna bębnowego

realizowanym w ramach projektu pn.: „Rozbudowa Infrastruktury produkcyjnej w celu wprowadzenia na rynek innowacyjnego nawozu azotowo-fosforowego bazującego na MSSP” (nr projektu: RPZP.01.05.00-32-W101/21) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020.

Szczegółowe informacje o postępowaniu przetargowym wraz z kompletem dokumentów przetargowych, znajdują się na stronie Bazy Konkurencyjności Funduszy Europejskich, pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/140030

Zamawiający informuje, że na sfinansowanie w/w zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę : 60.000,00 zł brutto”

Informujemy, że na stronie internetowej Bazy Konkurencyjności Funduszy Europejskich pojawiło się rozstrzygnięcie przetargu”


ZAPRASZAMY do udziału w przetargu na dostawę kotłowni parowej kontenerowej

Zakup realizowany jest w ramach projektu pn.: „Niskoemisyjne otrzymywanie nawozów mineralnych z wykorzystaniem fosforu zawartego w termicznie przetworzonych odpadach organicznych” (nr projektu: RPZP.01.01.00-32-0005/19) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020.

Szczegółowe informacje o postępowaniu przetargowym wraz z kompletem dokumentów przetargowych, znajdują się na stronie Bazy Konkurencyjności Funduszy Europejskich, pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/141229


ZAPRASZAMY do udziału w przetargu na dostawę urządzeń do instalacji oczyszczania gazów odlotowych z komory ciągłej do produkcji ssp.

Zakup realizowany jest w ramach projektu pn.: „Niskoemisyjne otrzymywanie nawozów mineralnych z wykorzystaniem fosforu zawartego w termicznie przetworzonych odpadach organicznych” (nr projektu: RPZP.01.01.00-32-0005/19) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020.

Szczegółowe informacje o postępowaniu przetargowym wraz z kompletem dokumentów przetargowych, znajdują się na stronie Bazy Konkurencyjności Funduszy Europejskich, pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/141203 


ZAPRASZAMY do udziału w przetargu na dostawę przesiewacza wibracyjnego membranowego bezwładnościowego jednopokładowego

Zakup realizowany jest w ramach projektu pn.: „Niskoemisyjne otrzymywanie nawozów mineralnych z wykorzystaniem fosforu zawartego w termicznie przetworzonych odpadach organicznych” (nr projektu: RPZP.01.01.00-32-0005/19) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020.

Szczegółowe informacje o postępowaniu przetargowym wraz z kompletem dokumentów przetargowych, znajdują się na stronie Bazy Konkurencyjności Funduszy Europejskich, pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/141118 


ZAPRASZAMY do udziału w przetargu na dostawę cyklonów do oczyszczania gazów

Zakup realizowany jest w ramach projektu pn.: „Niskoemisyjne otrzymywanie nawozów mineralnych z wykorzystaniem fosforu zawartego w termicznie przetworzonych odpadach organicznych” (nr projektu: RPZP.01.01.00-32-0005/19) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020.

Szczegółowe informacje o postępowaniu przetargowym wraz z kompletem dokumentów przetargowych, znajdują się na stronie Bazy Konkurencyjności Funduszy Europejskich, pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/141107 


ZAPRASZAMY do udziału w przetargu na dostawę wentylatorów

Zakup realizowany jest w ramach projektu pn.: „Niskoemisyjne otrzymywanie nawozów mineralnych z wykorzystaniem fosforu zawartego w termicznie przetworzonych odpadach organicznych” (nr projektu: RPZP.01.01.00-32-0005/19) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020.

Szczegółowe informacje o postępowaniu przetargowym wraz z kompletem dokumentów przetargowych, znajdują się na stronie Bazy Konkurencyjności Funduszy Europejskich, pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/141091 


ZAPRASZAMY do udziału w przetargu na dostawę przenośników

Zakup realizowany jest w ramach projektu pn.: „Niskoemisyjne otrzymywanie nawozów mineralnych z wykorzystaniem fosforu zawartego w termicznie przetworzonych odpadach organicznych” (nr projektu: RPZP.01.01.00-32-0005/19) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020.

Szczegółowe informacje o postępowaniu przetargowym wraz z kompletem dokumentów przetargowych, znajdują się na stronie Bazy Konkurencyjności Funduszy Europejskich, pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/141086 


ZAPRASZAMY do udziału w przetargu na dostawę mikroorganizmów

Usługa realizowana jest w ramach projektu pn.: „Opracowanie nowoczesnej linii nawozów otoczkowanych mikroorganizmami” (nr projektu: RPZP.01.01.00-32-0003/21) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020.

Szczegółowe informacje o postępowaniu przetargowym wraz z kompletem dokumentów przetargowych, znajdują się na stronie Bazy Konkurencyjności Funduszy Europejskich, pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/141131 


ZAPRASZAMY do udziału w przetargu na dostawę fosforytu

Usługa realizowana jest w ramach projektu pn.: „Opracowanie nowoczesnej linii nawozów otoczkowanych mikroorganizmami” (nr projektu: RPZP.01.01.00-32-0003/21) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020.

Szczegółowe informacje o postępowaniu przetargowym wraz z kompletem dokumentów przetargowych, znajdują się na stronie Bazy Konkurencyjności Funduszy Europejskich, pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/139437 


ZAPRASZAMY do udziału w przetargu na dostawę DAP-u

Usługa realizowana jest w ramach projektu pn.: „Opracowanie nowoczesnej linii nawozów otoczkowanych mikroorganizmami” (nr projektu: RPZP.01.01.00-32-0003/21) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020.

Szczegółowe informacje o postępowaniu przetargowym wraz z kompletem dokumentów przetargowych, znajdują się na stronie Bazy Konkurencyjności Funduszy Europejskich, pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/139432 


ZAPRASZAMY do udziału w przetargu na dostawę siarczanu amonu

Usługa realizowana jest w ramach projektu pn.: „Opracowanie nowoczesnej linii nawozów otoczkowanych mikroorganizmami” (nr projektu: RPZP.01.01.00-32-0003/21) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020.

Szczegółowe informacje o postępowaniu przetargowym wraz z kompletem dokumentów przetargowych, znajdują się na stronie Bazy Konkurencyjności Funduszy Europejskich, pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/139478 


ZAPRASZAMY do udziału w przetargu na dostawę kwasu siarkowego

Usługa realizowana jest w ramach projektu pn.: „Opracowanie nowoczesnej linii nawozów otoczkowanych mikroorganizmami” (nr projektu: RPZP.01.01.00-32-0003/21) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020.

Szczegółowe informacje o postępowaniu przetargowym wraz z kompletem dokumentów przetargowych, znajdują się na stronie Bazy Konkurencyjności Funduszy Europejskich, pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/139438 


ZAPRASZAMY do udziału w przetargu na dostawę chlorku potasu

Usługa realizowana jest w ramach projektu pn.: „Opracowanie nowoczesnej linii nawozów otoczkowanych mikroorganizmami” (nr projektu: RPZP.01.01.00-32-0003/21) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020.

Szczegółowe informacje o postępowaniu przetargowym wraz z kompletem dokumentów przetargowych, znajdują się na stronie Bazy Konkurencyjności Funduszy Europejskich, pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/139476 


ZAPRASZAMY do udziału w przetargu na dostawę odczynników laboratoryjnych

Usługa realizowana jest w ramach projektu pn.: „Opracowanie nowoczesnej linii nawozów otoczkowanych mikroorganizmami” (nr projektu: RPZP.01.01.00-32-0003/21) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020.

Szczegółowe informacje o postępowaniu przetargowym wraz z kompletem dokumentów przetargowych, znajdują się na stronie Bazy Konkurencyjności Funduszy Europejskich, pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/139468 


ZAPRASZAMY do udziału w przetargu na dostawę pompy wirowej

Zakup realizowany jest w ramach projektu pn.: „Niskoemisyjne otrzymywanie nawozów mineralnych z wykorzystaniem fosforu zawartego w termicznie przetworzonych odpadach organicznych” (nr projektu: RPZP.01.01.00-32-0005/19) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020.

Szczegółowe informacje o postępowaniu przetargowym wraz z kompletem dokumentów przetargowych, znajdują się na stronie Bazy Konkurencyjności Funduszy Europejskich, pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/131640

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – dot. dostawy pompy wirowej:
Zamawiający informuje, że na sfinansowanie w/w zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: 33.000,00 euro + VAT”


Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – dot. Postępowania budowa Centrum Badawczo – Rozwojowego innowacyjnych i bezpiecznych dla środowiska produktów nawozowych:

Zamawiający informuje, że na sfinansowanie w/w zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę : 17 220 000,00 zł brutto (14 000 000,00 zł netto).


ZAPRASZAMY do udziału w przetargu na dostawę pompy wirowej

Zakup realizowany jest w ramach projektu pn.: „Niskoemisyjne otrzymywanie nawozów mineralnych z wykorzystaniem fosforu zawartego w termicznie przetworzonych odpadach organicznych” (nr projektu: RPZP.01.01.00-32-0005/19) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020.

Szczegółowe informacje o postępowaniu przetargowym wraz z kompletem dokumentów przetargowych, znajdują się na stronie Bazy Konkurencyjności Funduszy Europejskich, pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/123130

Informujemy, że na stronie internetowej Bazy Konkurencyjności (adres internetowy powyżej), w zakładce „OFERTY”, pojawiło się rozstrzygnięcie postępowania przetargowego.


ZAPRASZAMY do udziału w przetargu na dostawę maszyny UTB

realizowanym w ramach projektu pn.: „Rozbudowa Infrastruktury produkcyjnej w celu wprowadzenia na rynek innowacyjnego nawozu azotowo-fosforowego bazującego na MSSP” (nr projektu: RPZP.01.05.00-32-W101/21) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020.

Szczegółowe informacje o postępowaniu przetargowym wraz z kompletem dokumentów przetargowych, znajdują się na stronie Bazy Konkurencyjności Funduszy Europejskich, pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/122098

Informujemy, że na stronie internetowej Bazy Konkurencyjności (adres internetowy powyżej), w zakładce „OFERTY”, pojawiło się rozstrzygnięcie postępowania przetargowego.


Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – dot. postępowania na budowę hali do kondycjonowania nawozów azotowo-fosforowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną:

Zamawiający informuje, że na sfinansowanie w/w zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę : 5 000 000,00 zł. brutto

ZAPRASZAMY do udziału w przetargu na budowę hali do kondycjonowania nawozów azotowo – fosforowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną realizowanego w ramach projektu pn.: „Rozbudowa Infrastruktury produkcyjnej w celu wprowadzenia na rynek innowacyjnego nawozu azotowo-fosforowego bazującego na MSSP” (nr projektu: RPZP.01.05.00-32-W101/21) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020.

Szczegółowe informacje o postępowaniu przetargowym wraz z kompletem dokumentów przetargowych, znajdują się na stronie Bazy Konkurencyjności Funduszy Europejskich, pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/116286


FOSFAN S.A.

 1. Nad Odrą 44/65, 71-820 Szczecin

zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na wykonanie prac antykorozyjnych:

 1. Na estakadzie o długości 63 m na wysokości od 7 do12 m nad powierzchnią terenu.
 2. Zbiornika naziemnego, bezciśnieniowego o średnicy 13 m i wysokości 12 m.

Proponowany zakres prac:

 • odtłuszczanie,
 • czyszczenie strumieniowo-ścierne,
 • malowanie 2 x farbą podkładową,
 • malowanie 1 x farbą nawierzchniową.

Przedmiar robót do pobrania w Dziale Utrzymania Ruchu, pokój 14.

Przewidywany termin realizacji: lipiec-sierpień 2022 r.

Oferta powinna zawierać: referencje, informacje o firmie, kosztorys, termin i czas realizacji, gwarancję, formę płatności.

Termin składania ofert do 29.06.2022 r. do godz. 15:00.

Sposób przygotowania oferty: w zamkniętej kopercie.

FOSFAN S.A. – zastrzega sobie prawo do wyboru wykonawcy bez podania uzasadnienia.

Osoba kontaktowa: Mirosław Somm, tel. kom. 694 454 895


Usługi badawczo-rozwojowe realizowane w ramach prowadzonego przez FOSFAN Spółka Akcyjna projektu pn.: „Opracowanie nowoczesnej linii nawozów otoczkowanych mikroorganizmami” (nr projektu: RPZP.01.01.00-32-0003/21)  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie, Działanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, Typ projektu 2 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw ukierunkowane na wdrażanie wyników prac B+R w działalności gospodarczej wycenione zostały na 300.000PLN badania na etapie badań przemysłowych oraz 100.000PLN badania na etapie prac rozwojowych.