Ogłoszenia
Przetargi

 

 

 


 

 • Ogłoszenie nr 2023-29747-141229 / Dostawa Kotłowni parowej kontenerowej. Kwota przeznaczona na realizację zamówienia 1 200 000 PLN + VAT.

 

 • Ogłoszenie nr 2023-29747-141107 /  Dostawa cyklonów do oczyszczania gazów. Kwota przeznaczona na realizację zamówienia 1 300 000 PLN + VAT.

 

 • Ogłoszenie nr 2023-29747-141091  /  Dostawa Wentylatorów. Kwota przeznaczona na realizację zamówienia 380 000 PLN + VAT.

 

 • Ogłoszenie nr 2023-29747-141118  /   Przesiewacz wibracyjny membranowy bezwładnościowy jednopokładowy. Kwota przeznaczona na realizację zamówienia  200 000 PLN + VAT.

 

 • Ogłoszenie nr 2023-29747-141203  /  Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowych, urządzeń do instalacji oczyszczania gazów odlotowych z komory ciągłej do produkcji ssp. Kwota przeznaczona na realizację zamówienia 1 200 000 PLN + VAT.

 

 • Ogłoszenie nr 2023-29747-141086  /  Dostawa przenośników. Kwota przeznaczona na realizację zamówienia 800 000 PLN + VAT.

ZAPRASZAMY do udziału w przetargu na dostawę mikroorganizmów

Zakup realizowany jest w ramach projektu pn.: „Opracowanie nowoczesnej linii nawozów otoczkowanych mikroorganizmami” (nr projektu: RPZP.01.01.00-32-0003/21) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020.

Szczegółowe informacje o postępowaniu przetargowym wraz z kompletem dokumentów przetargowych, znajdują się na stronie Bazy Konkurencyjności Funduszy Europejskich, pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/146275


ZAPRASZAMY do udziału w przetargu na dostawę siarczanu amonu

Zakup realizowany jest w ramach projektu pn.: „Opracowanie nowoczesnej linii nawozów otoczkowanych mikroorganizmami” (nr projektu: RPZP.01.01.00-32-0003/21) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020.

Szczegółowe informacje o postępowaniu przetargowym wraz z kompletem dokumentów przetargowych, znajdują się na stronie Bazy Konkurencyjności Funduszy Europejskich, pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/145805


ZAPRASZAMY do udziału w przetargu na dostawę urządzeń instalacji do powlekania wraz z montażem

Zakup realizowany jest w ramach projektu pn.: „Opracowanie nowoczesnej linii nawozów otoczkowanych mikroorganizmami” (nr projektu: RPZP.01.01.00-32-0003/21) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020.

Szczegółowe informacje o postępowaniu przetargowym wraz z kompletem dokumentów przetargowych, znajdują się na stronie Bazy Konkurencyjności Funduszy Europejskich, pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/145492


Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – dot. Postępowania – Realizacja wiaty magazynowej w formule zaprojektuj i wybuduj.
Zamawiający informuje, że na sfinansowanie w/w zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę : 10 116 534,86 zł brutto (8 224 825,09 zł netto).


ZAPRASZAMY do udziału w przetargu na dostawę zestawu do oznaczania azotu

realizowanym w ramach projektu pn.: „Rozbudowa Infrastruktury produkcyjnej w celu wprowadzenia na rynek innowacyjnego nawozu azotowo-fosforowego bazującego na MSSP” (nr projektu: RPZP.01.05.00-32-W101/21) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020.

Szczegółowe informacje o postępowaniu przetargowym wraz z kompletem dokumentów przetargowych, znajdują się na stronie Bazy Konkurencyjności Funduszy Europejskich, pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/140034

Zamawiający informuje, że na sfinansowanie w/w zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę : 170.000,00 zł brutto”

Informujemy, że na stronie internetowej Bazy Konkurencyjności Funduszy Europejskich pojawiło się rozstrzygnięcie przetargu”


ZAPRASZAMY do udziału w przetargu na dostawę laboratoryjnego młyna bębnowego

realizowanym w ramach projektu pn.: „Rozbudowa Infrastruktury produkcyjnej w celu wprowadzenia na rynek innowacyjnego nawozu azotowo-fosforowego bazującego na MSSP” (nr projektu: RPZP.01.05.00-32-W101/21) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020.

Szczegółowe informacje o postępowaniu przetargowym wraz z kompletem dokumentów przetargowych, znajdują się na stronie Bazy Konkurencyjności Funduszy Europejskich, pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/140030

Zamawiający informuje, że na sfinansowanie w/w zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę : 60.000,00 zł brutto”

Informujemy, że na stronie internetowej Bazy Konkurencyjności Funduszy Europejskich pojawiło się rozstrzygnięcie przetargu”


ZAPRASZAMY do udziału w przetargu na dostawę kotłowni parowej kontenerowej

Zakup realizowany jest w ramach projektu pn.: „Niskoemisyjne otrzymywanie nawozów mineralnych z wykorzystaniem fosforu zawartego w termicznie przetworzonych odpadach organicznych” (nr projektu: RPZP.01.01.00-32-0005/19) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020.

Szczegółowe informacje o postępowaniu przetargowym wraz z kompletem dokumentów przetargowych, znajdują się na stronie Bazy Konkurencyjności Funduszy Europejskich, pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/141229


ZAPRASZAMY do udziału w przetargu na dostawę urządzeń do instalacji oczyszczania gazów odlotowych z komory ciągłej do produkcji ssp.

Zakup realizowany jest w ramach projektu pn.: „Niskoemisyjne otrzymywanie nawozów mineralnych z wykorzystaniem fosforu zawartego w termicznie przetworzonych odpadach organicznych” (nr projektu: RPZP.01.01.00-32-0005/19) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020.

Szczegółowe informacje o postępowaniu przetargowym wraz z kompletem dokumentów przetargowych, znajdują się na stronie Bazy Konkurencyjności Funduszy Europejskich, pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/141203 


ZAPRASZAMY do udziału w przetargu na dostawę przesiewacza wibracyjnego membranowego bezwładnościowego jednopokładowego

Zakup realizowany jest w ramach projektu pn.: „Niskoemisyjne otrzymywanie nawozów mineralnych z wykorzystaniem fosforu zawartego w termicznie przetworzonych odpadach organicznych” (nr projektu: RPZP.01.01.00-32-0005/19) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020.

Szczegółowe informacje o postępowaniu przetargowym wraz z kompletem dokumentów przetargowych, znajdują się na stronie Bazy Konkurencyjności Funduszy Europejskich, pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/141118 


ZAPRASZAMY do udziału w przetargu na dostawę cyklonów do oczyszczania gazów

Zakup realizowany jest w ramach projektu pn.: „Niskoemisyjne otrzymywanie nawozów mineralnych z wykorzystaniem fosforu zawartego w termicznie przetworzonych odpadach organicznych” (nr projektu: RPZP.01.01.00-32-0005/19) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020.

Szczegółowe informacje o postępowaniu przetargowym wraz z kompletem dokumentów przetargowych, znajdują się na stronie Bazy Konkurencyjności Funduszy Europejskich, pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/141107 


ZAPRASZAMY do udziału w przetargu na dostawę wentylatorów

Zakup realizowany jest w ramach projektu pn.: „Niskoemisyjne otrzymywanie nawozów mineralnych z wykorzystaniem fosforu zawartego w termicznie przetworzonych odpadach organicznych” (nr projektu: RPZP.01.01.00-32-0005/19) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020.

Szczegółowe informacje o postępowaniu przetargowym wraz z kompletem dokumentów przetargowych, znajdują się na stronie Bazy Konkurencyjności Funduszy Europejskich, pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/141091 


ZAPRASZAMY do udziału w przetargu na dostawę przenośników

Zakup realizowany jest w ramach projektu pn.: „Niskoemisyjne otrzymywanie nawozów mineralnych z wykorzystaniem fosforu zawartego w termicznie przetworzonych odpadach organicznych” (nr projektu: RPZP.01.01.00-32-0005/19) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020.

Szczegółowe informacje o postępowaniu przetargowym wraz z kompletem dokumentów przetargowych, znajdują się na stronie Bazy Konkurencyjności Funduszy Europejskich, pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/141086 


ZAPRASZAMY do udziału w przetargu na dostawę mikroorganizmów

Usługa realizowana jest w ramach projektu pn.: „Opracowanie nowoczesnej linii nawozów otoczkowanych mikroorganizmami” (nr projektu: RPZP.01.01.00-32-0003/21) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020.

Szczegółowe informacje o postępowaniu przetargowym wraz z kompletem dokumentów przetargowych, znajdują się na stronie Bazy Konkurencyjności Funduszy Europejskich, pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/141131 


ZAPRASZAMY do udziału w przetargu na dostawę fosforytu

Usługa realizowana jest w ramach projektu pn.: „Opracowanie nowoczesnej linii nawozów otoczkowanych mikroorganizmami” (nr projektu: RPZP.01.01.00-32-0003/21) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020.

Szczegółowe informacje o postępowaniu przetargowym wraz z kompletem dokumentów przetargowych, znajdują się na stronie Bazy Konkurencyjności Funduszy Europejskich, pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/139437 


ZAPRASZAMY do udziału w przetargu na dostawę DAP-u

Usługa realizowana jest w ramach projektu pn.: „Opracowanie nowoczesnej linii nawozów otoczkowanych mikroorganizmami” (nr projektu: RPZP.01.01.00-32-0003/21) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020.

Szczegółowe informacje o postępowaniu przetargowym wraz z kompletem dokumentów przetargowych, znajdują się na stronie Bazy Konkurencyjności Funduszy Europejskich, pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/139432 


ZAPRASZAMY do udziału w przetargu na dostawę siarczanu amonu

Usługa realizowana jest w ramach projektu pn.: „Opracowanie nowoczesnej linii nawozów otoczkowanych mikroorganizmami” (nr projektu: RPZP.01.01.00-32-0003/21) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020.

Szczegółowe informacje o postępowaniu przetargowym wraz z kompletem dokumentów przetargowych, znajdują się na stronie Bazy Konkurencyjności Funduszy Europejskich, pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/139478 


ZAPRASZAMY do udziału w przetargu na dostawę kwasu siarkowego

Usługa realizowana jest w ramach projektu pn.: „Opracowanie nowoczesnej linii nawozów otoczkowanych mikroorganizmami” (nr projektu: RPZP.01.01.00-32-0003/21) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020.

Szczegółowe informacje o postępowaniu przetargowym wraz z kompletem dokumentów przetargowych, znajdują się na stronie Bazy Konkurencyjności Funduszy Europejskich, pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/139438 


ZAPRASZAMY do udziału w przetargu na dostawę chlorku potasu

Usługa realizowana jest w ramach projektu pn.: „Opracowanie nowoczesnej linii nawozów otoczkowanych mikroorganizmami” (nr projektu: RPZP.01.01.00-32-0003/21) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020.

Szczegółowe informacje o postępowaniu przetargowym wraz z kompletem dokumentów przetargowych, znajdują się na stronie Bazy Konkurencyjności Funduszy Europejskich, pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/139476 


ZAPRASZAMY do udziału w przetargu na dostawę odczynników laboratoryjnych

Usługa realizowana jest w ramach projektu pn.: „Opracowanie nowoczesnej linii nawozów otoczkowanych mikroorganizmami” (nr projektu: RPZP.01.01.00-32-0003/21) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020.

Szczegółowe informacje o postępowaniu przetargowym wraz z kompletem dokumentów przetargowych, znajdują się na stronie Bazy Konkurencyjności Funduszy Europejskich, pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/139468 


ZAPRASZAMY do udziału w przetargu na dostawę pompy wirowej

Zakup realizowany jest w ramach projektu pn.: „Niskoemisyjne otrzymywanie nawozów mineralnych z wykorzystaniem fosforu zawartego w termicznie przetworzonych odpadach organicznych” (nr projektu: RPZP.01.01.00-32-0005/19) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020.

Szczegółowe informacje o postępowaniu przetargowym wraz z kompletem dokumentów przetargowych, znajdują się na stronie Bazy Konkurencyjności Funduszy Europejskich, pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/131640

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – dot. dostawy pompy wirowej:
Zamawiający informuje, że na sfinansowanie w/w zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: 33.000,00 euro + VAT”


Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – dot. Postępowania budowa Centrum Badawczo – Rozwojowego innowacyjnych i bezpiecznych dla środowiska produktów nawozowych:

Zamawiający informuje, że na sfinansowanie w/w zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę : 17 220 000,00 zł brutto (14 000 000,00 zł netto).


ZAPRASZAMY do udziału w przetargu na dostawę pompy wirowej

Zakup realizowany jest w ramach projektu pn.: „Niskoemisyjne otrzymywanie nawozów mineralnych z wykorzystaniem fosforu zawartego w termicznie przetworzonych odpadach organicznych” (nr projektu: RPZP.01.01.00-32-0005/19) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020.

Szczegółowe informacje o postępowaniu przetargowym wraz z kompletem dokumentów przetargowych, znajdują się na stronie Bazy Konkurencyjności Funduszy Europejskich, pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/123130

Informujemy, że na stronie internetowej Bazy Konkurencyjności (adres internetowy powyżej), w zakładce „OFERTY”, pojawiło się rozstrzygnięcie postępowania przetargowego.


ZAPRASZAMY do udziału w przetargu na dostawę maszyny UTB

realizowanym w ramach projektu pn.: „Rozbudowa Infrastruktury produkcyjnej w celu wprowadzenia na rynek innowacyjnego nawozu azotowo-fosforowego bazującego na MSSP” (nr projektu: RPZP.01.05.00-32-W101/21) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020.

Szczegółowe informacje o postępowaniu przetargowym wraz z kompletem dokumentów przetargowych, znajdują się na stronie Bazy Konkurencyjności Funduszy Europejskich, pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/122098

Informujemy, że na stronie internetowej Bazy Konkurencyjności (adres internetowy powyżej), w zakładce „OFERTY”, pojawiło się rozstrzygnięcie postępowania przetargowego.


Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – dot. postępowania na budowę hali do kondycjonowania nawozów azotowo-fosforowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną:

Zamawiający informuje, że na sfinansowanie w/w zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę : 5 000 000,00 zł. brutto

ZAPRASZAMY do udziału w przetargu na budowę hali do kondycjonowania nawozów azotowo – fosforowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną realizowanego w ramach projektu pn.: „Rozbudowa Infrastruktury produkcyjnej w celu wprowadzenia na rynek innowacyjnego nawozu azotowo-fosforowego bazującego na MSSP” (nr projektu: RPZP.01.05.00-32-W101/21) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020.

Szczegółowe informacje o postępowaniu przetargowym wraz z kompletem dokumentów przetargowych, znajdują się na stronie Bazy Konkurencyjności Funduszy Europejskich, pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/116286


FOSFAN S.A.

 1. Nad Odrą 44/65, 71-820 Szczecin

zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na wykonanie prac antykorozyjnych:

 1. Na estakadzie o długości 63 m na wysokości od 7 do12 m nad powierzchnią terenu.
 2. Zbiornika naziemnego, bezciśnieniowego o średnicy 13 m i wysokości 12 m.

Proponowany zakres prac:

 • odtłuszczanie,
 • czyszczenie strumieniowo-ścierne,
 • malowanie 2 x farbą podkładową,
 • malowanie 1 x farbą nawierzchniową.

Przedmiar robót do pobrania w Dziale Utrzymania Ruchu, pokój 14.

Przewidywany termin realizacji: lipiec-sierpień 2022 r.

Oferta powinna zawierać: referencje, informacje o firmie, kosztorys, termin i czas realizacji, gwarancję, formę płatności.

Termin składania ofert do 29.06.2022 r. do godz. 15:00.

Sposób przygotowania oferty: w zamkniętej kopercie.

FOSFAN S.A. – zastrzega sobie prawo do wyboru wykonawcy bez podania uzasadnienia.

Osoba kontaktowa: Mirosław Somm, tel. kom. 694 454 895


Usługi badawczo-rozwojowe realizowane w ramach prowadzonego przez FOSFAN Spółka Akcyjna projektu pn.: „Opracowanie nowoczesnej linii nawozów otoczkowanych mikroorganizmami” (nr projektu: RPZP.01.01.00-32-0003/21)  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie, Działanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, Typ projektu 2 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw ukierunkowane na wdrażanie wyników prac B+R w działalności gospodarczej wycenione zostały na 300.000PLN badania na etapie badań przemysłowych oraz 100.000PLN badania na etapie prac rozwojowych.