Kontakt
Dział sprzedaży nawozów rolniczych

I Wiceprezes Zarządu,
Dyrektor Handlowy

Jacek Hermanowicz

tel. 91 445 56 41
e-mail: j.hermanowicz@fosfan.pl

Z-ca Dyrektora Handlowego

Zbigniew Dobies

tel. 91 44 556 82
fax 91 44 556 13
e-mail: z.dobies@fosfan.pl

Kierownik Działu Sprzedaży Nawozów Rolniczych

Alicja Żukowska

tel. 91 44 556 56
fax 91 44 556 11
e-mail: a.zukowska@fosfan.pl


DZIAŁ MARKETINGU

Kierownik Działu Marketingu

Rafał Majchrzak

tel. 91 44 556 84
e-mail: r.majchrzak@fosfan.pl