Kontakt
Dział sprzedaży nawozów rolniczych

Członek Zarządu,
Dyrektor Handlowy

Jacek Hermanowicz

tel. 91 445 56 41
e-mail: j.hermanowicz@fosfan.pl

Z-ca Dyrektora
ds. Sprzedaży Krajowej

dr inż. Piotr Styrczula

tel. 91 445 56 63
email: p.styrczula@fosfan.pl

Z-ca Dyrektora ds. Sprzedaży Eksportowej i Zaopatrzenia

Zbigniew Dobies

tel. 91 44 556 82
fax 91 44 556 13
e-mail: z.dobies@fosfan.pl

Kierownik Działu Sprzedaży Nawozów Rolniczych

Alicja Żukowska

tel. 91 44 556 56
kom. 692 464 826
fax 91 44 556 11
e-mail: a.zukowska@fosfan.pl


DZIAŁ MARKETINGU

Kierownik Działu Marketingu

Paulina Dziurzyńska

tel. 91 44 55 684
e-mail: p.dziurzynska@fosfan.pl