Ogłoszenia
Fundusze Europejskie

Realizacja projektu badawczo-rozwojowego

logo pomorze zachodnie

 

W dniu 28.12.2017 r. spółka FOSFAN S.A. podpisała umowę z Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 na dofinansowanie projektu pn.:

„Opracowanie technologii umożliwiającej zastosowanie nowego surowca nawozowego  – superfosfatu mocznikowego – do granulacji nowych składów nawozowych”

Całkowite wydatki projektu wynoszą 2 629 881,60 zł, a maksymalna wysokość dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw Typ 2 – Projekty badawczo – rozwojowe przedsiębiorstw wraz z przygotowaniem do wdrożenia w działalności gospodarczej wynosi 1 461 825,30 zł.

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii granulacji nowych składów nawozowych, umożliwiającej zastosowanie nowego, wysokoskoncentrowanego surowca nawozowego – superfosfatu mocznikowego.

Efektem realizacji projektu będzie stworzenie nowej gamy wysokoskoncentrowanych, wieloskładnikowych nawozów rolniczych i ogrodniczych, co pozwoli rozszerzyć krąg odbiorców, w szczególności na rynku międzynarodowym, zwiększając poziom sprzedaży nawozów.

 


Dofinansowanie projektu z RPO WZ

 

logo pomorze zachodnie

 

 

W dniu 31.08.2017  spółka Fosfan S. A. podpisała umowę z Instytucją Zarządzającą RPO WZ na dofinansowanie projektu pn.:

„Wprowadzenie nowatorskich produktów i procesów technologicznych w celu podniesienia poziomu innowacyjności i konkurencyjności Fosfan S. A. na rynku krajowym i zagranicznym”.

Koszty projektu wynoszą 8 450 000 zł netto, a wysokość dofinansowania w ramach działania 1.5 „Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020 wynosi 3 549 000 zł.

Celem projektu jest uruchomienie produkcji nowej grupy nawozów – o zwiększonej koncentracji składników pokarmowych, w szczególności azotu – uzyskanych w wyniku prac badawczo – rozwojowych prowadzonych przez Fosfan SA.

Efektem wprowadzenia nowych produktów będzie zdobycie nowych odbiorców, przede wszystkim na rynku międzynarodowym oraz zwiększenie poziomu sprzedaży nawozów.