Aktualności
Zakończenie budowy Centrum Badawczo-Rozwojowego

W dniu 30.11.2023 oficjalnie zakończyliśmy budowę „Centrum Badawczo – Rozwojowego innowacyjnych i bezpiecznych dla środowiska produktów nawozowych” nr POIR.02.01.00-00-0095/20.
Budynek znajduje się w Szczecinie przy ul. Nad Odrą 65! Całkowity koszt wraz z wyposażeniem wyniósł prawie 25 000 000 zł. Projekt był dofinansowany z Funduszy Europejskich. Jego celem jest poprawa pozycji konkurencyjnej Spółki na rynku polskim i rynkach światowych, poprzez wzmocnienie zdolności do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych oraz do generowania innowacyjnych rozwiązań w procesie efektywnej współpracy z sektorem nauki.
Dla naszej firmy to kolejny krok do doskonalenia jakości wykonywanych działań. Jesteśmy ogromnie dumni z tego projektu.