Aktualności
CERTYFIKAT GMP DLA FOSFAN SA!

Fosfan S.A. od początku swojego istnienia nastawiony jest na na rozwój, doskonalenie oraz poszerzanie oferty produktów i usług. Dziś mamy przyjemność pochwalić się kolejnym sukcesem – właśnie odebraliśmy Certyfikat Procesu GMP+ B3.

Czym jest GMP?

GMP (Good Manufacturing Practice – Dobra Praktyka Produkcyjna) jest systemem określającym procedury produkcyjne oraz kontrolne. To właśnie te reguły, które oficjalnie są opracowywane i wydawane przez instytucje rządowe, gwarantują, że wytworzone produkty spełniają niezbędne wymagania jakościowe.

Standard GMP+ B3 zawiera wymogi dla systemu bezpieczeństwa pasz w zakresie zapewnienia jakości w następujących obszarach:

– Handel paszami,
– Magazynowanie, przewóz, przeładunek.