Aktualności
Dofinansowanie projektu

W dniu 1.10.2020 podpisano umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości na dofinansowanie projektu: “Dotacja na kapitał obrotowy dla Fosfan S. A. w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Otrzymano dotację w wysokości 122 786, 42 zł na wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności przedsiębiorcy oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z epidemią COVID – 19.