MARKA
Dom Kultury „Klub Skolwin”

Wspieramy i pomagamy Domowi Kultury „Klub Skolwin”, który organizuje przedsięwzięcia społeczno-kulturalne adresowane głównie do mieszkańców północnych dzielnic Szczecina. W ramach ich działalności odbywają się zajęcia i konkursy głównie dla dzieci, młodzieży i seniorów.