Dział techniczno-produkcyjny

Członek Zarządu
Dyrektor Techniczno-Produkcyjny

Rafał Kot

tel. 91 44 556 52
e-mail: r.kot@fosfan.pl

Prokurent
Dyrektor ds. Technicznych i Inwestycji

Mirosław Warenik

tel. 91 44 556 53
e-mail: m.warenik@fosfan.pl

Kierownik Działu Produkcji i Usług

Andrzej Murdza

tel. 91 44 556 57
e-mail: a.murdza@fosfan.pl

Kierownik Działu Utrzymania Ruchu

Rafał Filiks

tel. 91 44 556 74
kom. 694 454 878
e-mail: r.filiks@fosfan.pl

Zastępca Kierownika Działu Utrzymania Ruchu ds. Sprzętu Ciężkiego

Stanisław Guber

tel. 91 44 556 69
e-mail: s.guber@fosfan.pl

Oficer Ochrony Obiektu Portowego

Edward Grabowski

e-mail: e.grabowski@fosfan.pl

Zastępca Kierownika Działu ds. Produkcji

Konrad Grabiec

tel. 91 44 556 57
e-mail: k.grabiec@fosfan.pl

Zastępca Kierownika Działu Utrzymania Ruchu ds. Mechanicznych

Krzysztof Wróblewski

tel. 91 44 556 73
e-mail: k.wroblewski@fosfan.pl

Zastępca Kierownika Działu Produkcji i Usług ds. Logistyki

Konrad Suszko

tel. 91 44 556 57
e-mail: k.suszko@fosfan.pl

Zastępca Kierownika Działu Utrzymania Ruchu ds. Energetycznych i AKP

Henryk Chmielewski

tel. 91 44 556 47
e-mail: h.chmielewski@fosfan.pl