Aktualności
Nowy olbrzymi projekt – Zero waste technology z Fosfan SA

 

Prawie 9 000 000 złotych wyniesie wartość projektu, do którego przystępujemy wraz z ośrodkiem naukowym Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntez Chemicznych. Umowa na realizację prac badawczo-rozwojowych ma na celu opracowanie i wdrożenie nowoczesnej technologii niskoemisyjnego wytwarzania nawozów mineralnych. Zero waste technology będzie wpisywać się w nasze działania na rzecz gospodarki obiegu zamkniętego i zrównoważonego rozwoju.

Działalność produkcyjna FOSFAN S.A. odbywa się ze szczególną dbałością o ochronę środowiska i minimalizowanie wpływu na najbliższe otoczenie. Nowy projekt – oprócz efektu ekonomicznego i rynkowego, jakim będzie poszerzenie oferty handlowej firmy o nowy produkt, przyniesie również wyraźny efekt ekologiczny. Dzięki nowatorskim rozwiązaniom, powstające w procesie produkcji związki odorowe, będą wychwytywane i wykorzystywane jako składnik wzbogacający końcowy produkt. Zmniejszy się uciążliwość zapachowa, poprawi się komfort pracy, ograniczony zostanie wpływ na najbliższe otoczenie zakładu.

Prace B+R realizowane będą w Zakładzie Chemii Nieorganicznej i Inżynierii Procesowej w Gliwicach w zespole doświadczonych specjalistów z obszaru technologii kwasu fosforowego i nawozów fosforowych, pod kierunkiem dr hab. inż. Barbary Cichy.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie, Działanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, Typ projektu 2 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw ukierunkowane na wdrażanie wyników prac B+R w działalności gospodarczej.

 

 

http://www.ins.pulawy.pl/index.php/pl/612-zero-waste-technology-z-fosfan-sa