Aktualności
Nowy zarząd FOSFAN S.A.

Decyzją Rady Nadzorczej spółki Fosfan S.A. powołany został nowy zarząd firmy. Stanowisko prezesa zarządu objął Łukasz Rajecki, wiceprezesem został Jacek Hermanowicz, w skład zarządu wszedł także Rafał Kot. Funkcję prokurenta decyzją Rady Nadzorczej pełni obecnie Mirosław Warenik.

Łukasz Rajecki od 2015 roku pracuje na stanowisku dyrektora ekonomicznego w firmie Fosfan S.A. Jest absolwentem Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego oraz członkiem międzynarodowej organizacji zrzeszającej specjalistów z zakresu finansów, rachunkowości i zarządzania – Association of Chartered Certified Accountants (ACCA).

Jacek Hermanowicz – dotychczasowy dyrektor handlowy, z firmą Fosfan związany od 2005 r. Wcześniej były członek i przewodniczący w Radach Nadzorczych Szczecińskiej Centrali Nasiennej oraz Poznańskiej Wytwórni Wyrobów Spirytusowych Polmos S.A. Absolwent Wydziału Zootechnicznego Akademii Rolniczej w Szczecinie.

Rafał Kot – w firmie Fosfan od 2000 roku. Rozpoczynał od stanowiska technologa Działu Produkcji i Usług, następnie został zastępcą kierownika działu i dyrektorem ds. techniczno – produkcyjnych. Absolwent Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki Szczecińskiej. Ukończył Studium Podyplomowe Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu oraz Studia MBA na Uniwersytecie Szczecińskim.

Mirosław Warenik – w spółce od 2001 roku. Absolwent Wydziału  Budowy Maszyn Politechniki Szczecińskiej. Jest autorem projektu oraz koordynatorem budowy prototypowej instalacji do pilotażowej produkcji nawozów azotowo – fosforowych.

Skład zarządu można znaleźć tutaj.