Aktualności
Realizacja projektu badawczo-rozwojowego

logo pomorze zachodnie

 

W dniu 28.12.2017 r. spółka FOSFAN S.A. podpisała umowę z Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 na dofinansowanie projektu pn.:

„Opracowanie technologii umożliwiającej zastosowanie nowego surowca nawozowego  – superfosfatu mocznikowego – do granulacji nowych składów nawozowych”

Całkowite wydatki projektu wynoszą 2 629 881,60 zł, a maksymalna wysokość dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw Typ 2 – Projekty badawczo – rozwojowe przedsiębiorstw wraz z przygotowaniem do wdrożenia w działalności gospodarczej wynosi 1 461 825,30 zł.

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii granulacji nowych składów nawozowych, umożliwiającej zastosowanie nowego, wysokoskoncentrowanego surowca nawozowego – superfosfatu mocznikowego.

Efektem realizacji projektu będzie stworzenie nowej gamy wysokoskoncentrowanych, wieloskładnikowych nawozów rolniczych i ogrodniczych, co pozwoli rozszerzyć krąg odbiorców, w szczególności na rynku międzynarodowym, zwiększając poziom sprzedaży nawozów.