Aktualności
Dofinansowanie projektu z RPO WZ

logo pomorze zachodnie

 

 

W dniu 31.08.2017  spółka Fosfan S. A. podpisała umowę z Instytucją Zarządzającą RPO WZ na dofinansowanie projektu pn.:

„Wprowadzenie nowatorskich produktów i procesów technologicznych w celu podniesienia poziomu innowacyjności i konkurencyjności Fosfan S. A. na rynku krajowym i zagranicznym”.

Koszty projektu wynoszą 8 450 000 zł netto, a wysokość dofinansowania w ramach działania 1.5 „Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020 wynosi 3 549 000 zł.

Celem projektu jest uruchomienie produkcji nowej grupy nawozów – o zwiększonej koncentracji składników pokarmowych, w szczególności azotu – uzyskanych w wyniku prac badawczo – rozwojowych prowadzonych przez Fosfan SA.

Efektem wprowadzenia nowych produktów będzie zdobycie nowych odbiorców, przede wszystkim na rynku międzynarodowym oraz zwiększenie poziomu sprzedaży nawozów.