Contact
Sales of Agricultural Fertilizers

Członek Zarządu,
Dyrektor Handlowy

Jacek Hermanowicz

tel. 91 445 56 41
e-mail: j.hermanowicz@fosfan.pl

Z-ca Dyrektora
ds. Sprzedaży Krajowej

dr inż. Piotr Styrczula

tel. 91 445 56 63
email: p.styrczula@fosfan.pl

Z-ca Dyrektora ds. Sprzedaży Eksportowej i Zaopatrzenia

Zbigniew Dobies

tel. 91 44 556 82
fax 91 44 556 13
e-mail: z.dobies@fosfan.pl

Kierownik Działu Sprzedaży Nawozów Rolniczych

Alicja Żukowska

tel. 91 44 556 56
kom. 692 464 826
fax 91 44 556 11
e-mail: a.zukowska@fosfan.pl

Specjalista ds. zbytu

Hanna Andryszczyk

tel. 91 44 556 39
kom. 668 859 249
e-mail: h.andryszczyk@fosfan.pl


Ask a question:

Name and surname *

Address email *

Your question