Ogłoszenia
Przetargi

FOSFAN S.A.

71-820 Szczecin ul. Nad Odrą 44/65

POSZUKUJE WYKONAWCY

do wykonania remontu wieży przesypowej o wysokości 17 metrów usytuowanej na terenie zakładu.

Zakres prac przy remoncie wieży obejmie:

 1. Wymianę poszycia i zadaszenia o łącznej powierzchni ok. 450 m².
 2. Zabezpieczenie antykorozyjne (czyszczenie, malowanie) konstrukcji stalowej ok. 650 m².

Szczegółowy zakres i pomiary po wizji lokalnej. Przewidywany termin realizacji II – III kwartał 2018 r. Szczegółowe informacje można otrzymać w Dziale Utrzymania Ruchu, pokój 22. Oferta powinna zawierać: informacje o firmie, referencje, termin i czas realizacji, gwarancję, koszt i formę płatności.

Termin składania ofert do 16.03.2018 r. do godz. 15.00 w sekretariacie.

Sposób składania ofert: w zamkniętej kopercie.

FOSFAN S.A. zastrzega sobie prawo do wyboru wykonawcy bez podania uzasadnienia.

Osoba kontaktowa: Mirosław Somm, tel. 694 454 895

Dyrektor prowadzący: Rafał Kot, tel. 91 44 55 652

 

_________________________________________

logo pomorze zachodnie

UPUBLICZNIENIE INFORMACJI o wyniku postępowań przetargowych na zakupy surowców do produkcji nawozów mineralnych   związanych z realizacją projektu pn.: „Opracowanie technologii umożliwiającej zastosowanie nowego surowca nawozowego – superfosfatu mocznikowego – do granulacji nowych składów nawozowych” (nr projektu: RPZP.01.01.00-32-0010/17) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw Typ 2 – Projekty badawczo – rozwojowe przedsiębiorstw wraz z przygotowaniem do wdrożenia w działalności gospodarczej.   W dniu 12.12.2017 r. Komisja Przetargowa zakończyła wybory dostawców surowców do produkcji nawozów mineralnych do projektu pn: „Opracowanie technologii umożliwiającej zastosowanie nowego surowca nawozowego – superfosfatu mocznikowego – do granulacji nowych składów nawozowych”. W wyniku przeprowadzonych ocen dostarczonych ofert:

Przetarg na zakup surowca mineralnego do produkcji nawozów mineralnych – chlorek amonu wygrała firma: Galvachem GmbH, Otto-Lilienthal-Strasse 4, 50259 Pulheim, Niemcy / Deutschland   W wyniku oceny ofert (zgodnie z warunkami przetargu) firmy składające oferty uzyskały następujące ilości punktów:

 • Galvachem GmbH, Otto-Lilienthal-Strasse 4, 50259 Pulheim, Niemcy / Deutschland                 74,29 pkt.
 • PREMONT Sp. z o.o., ul. 11 Listopada 30 , 40-387 Katowice                                                               69,27 pkt.
 • Brenntag Polska Sp. Z o.o., ul. J. Bema 21, 47-224 Kędzierzyn-Koźle                                                61,56 pkt.
 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Centro-Chem”, ul. Turka 141 B, 20-258 Lublin 62                  44,99 pkt.
 • P.H. „Standard” Sp. z o.o., ul. K.Olszewskiego 10, 20-481 Lublin                                                       43,25 pkt.

Przetarg na zakup surowca mineralnego do produkcji nawozów mineralnych – chlorek potasu wygrała firma: Otto A. Müller Recycling GmbH, Große Straße 2, 22926 Ahrensburg, Niemcy / Deutschland   W wyniku oceny ofert (zgodnie z warunkami przetargu) firmy składające oferty uzyskały następujące ilości punktów:

 • Otto A. Müller Recycling GmbH, Große Straße 2, 22926 Ahrensburg, Niemcy / Deutschland                 100,00 pkt.
 • ProCam Polska Sp. z o.o., ul. Nowy Świat 42/44, 80-299 Gdańsk                                                                     62,97 pkt.
 • „AGROSKŁAD NOWAKOWSKI” SPÓŁKA JAWNA, ul. Jedności Narodowej 22c, 72-130 Maszewo         60,78 pkt.
 • „Aurepio” Sp. z o.o., ul. Jana Pawła II nr 11, 00-828 Warszawa                                                                         59,43 pkt.

Przetarg na zakup surowca mineralnego do produkcji nawozów mineralnych – DAP (wodoroortofosforan amonu/fosforan dwuamonowy) wygrała firma: ProCam Polska Sp. z o.o., ul. Nowy Świat  42/44, 80-299 Gdańsk   W wyniku oceny ofert (zgodnie z warunkami przetargu) firmy składające oferty uzyskały następujące ilości punktów:

 • ProCam Polska Sp. z o.o., ul. Nowy Świat 42/44, 80-299 Gdańsk                                                                   100,00 pkt.
 • „AGROSKŁAD NOWAKOWSKI” SPÓŁKA JAWNA, ul. Jedności Narodowej 22c, 72-130 Maszewo         74,20 pkt.
 • „AGRO-BIZNES” SP.J. SULARZ-RUDNICKI, ul. Myśliborska 56, 66-400 Gorzów Wlkp.                           71,20 pkt.
 • „NITRON GROUP B.V.”, De Boelelaan 7, 1083 HJ Amsterdam, Holandia / Netherlands                            66,86 pkt.
 • KALINOWSKI SP. Z o.o., ul. Czereśniowa 10, 64-530 Kaźmierz                                                                         66,09 pkt.
 • Brenntag Polska Sp. Z o.o., ul. J. Bema 21, 47-224 Kędzierzyn-Koźle                                                                 40,86 pkt.

Przetarg na zakup surowca mineralnego do produkcji nawozów mineralnych – fosforyt wygrała firma: Luvena S.A., ul. Romana Maya 1, 62-030 Luboń   W wyniku oceny ofert (zgodnie z warunkami przetargu) firmy składające oferty uzyskały następujące ilości punktów:

 • Luvena S.A., ul. Romana Maya 1, 62-030 Luboń                                                                                                 100,00 pkt.
 • ProCam Polska Sp. z o.o., ul. Nowy Świat 42/44, 80-299 Gdańsk                                                                     69,51 pkt.
 • „AGROSKŁAD NOWAKOWSKI” SPÓŁKA JAWNA, ul. Jedności Narodowej 22c, 72-130 Maszewo         67,46 pkt.
 • „Spectrum“ Handelsgesellschaft m.b.H, Goldschlagstrasse 12, 1150 Wien, Austria                                       54,14 pkt.

Przetarg na zakup surowca mineralnego do produkcji nawozów mineralnych – kwas siarkowy wygrała firma: ANWIL Spółka Akcyjna, ul. Toruńka 222, 87-805 Włocławek   W wyniku oceny ofert (zgodnie z warunkami przetargu) firmy składające oferty uzyskały następujące ilości punktów:

 • ANWIL Spółka Akcyjna, ul. Toruńka 222, 87-805 Włocławek                                                                 85,00 pkt.
 • PREMONT Sp. z o.o., ul. 11 Listopada 30 , 40-387 Katowice                                                                    44,23 pkt.
 • Zakłady Chemiczne „Rokita” S.A., ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny                                           36,72 pkt.
 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Centro-Chem”, ul. Turka 141 B, 20-258 Lublin 62                       31,46 pkt.
 • Brenntag Polska Sp. Z o.o., ul. J. Bema 21, 47-224 Kędzierzyn-Koźle                                                     31,11 pkt.
 • KGHM „Metraco” Sp. z o.o., ul. Św. M. Kolbe 9, 59-220 Legnica                                                             23,24 pkt.

Przetarg na zakup surowca mineralnego do produkcji nawozów mineralnych – mocznik wygrała firma: ProCam Polska Sp. z o.o., ul. Nowy Świat  42/44, 80-299 Gdańsk   W wyniku oceny ofert (zgodnie z warunkami przetargu) firmy składające oferty uzyskały następujące ilości punktów:

 • ProCam Polska Sp. z o.o., ul. Nowy Świat 42/44, 80-299 Gdańsk                                                                   100,00 pkt.
 • P.H. „Standard” Sp. z o.o., ul. K.Olszewskiego 10, 20-481 Lublin                                                                        96,21 pkt.
 • Brenntag Polska Sp. Z o.o., ul. J. Bema 21, 47-224 Kędzierzyn-Koźle                                                                 85,95 pkt.
 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Centro-Chem”, ul. Turka 141 B, 20-258 Lublin                                         77,38 pkt.
 • „NITRON GROUP B.V.”, De Boelelaan 7, 1083 HJ Amsterdam, Holandia / Netherlands                             72,09 pkt.
 • „AGRO-BIZNES” SP.J. SULARZ-RUDNICKI, ul. Myśliborska 56, 66-400 Gorzów Wlkp.                             71,59 pkt.
 • KALINOWSKI SP. Z o.o., ul. Czereśniowa 10, 64-530 Kaźmierz                                                                          69,54 pkt.
 • „AGROSKŁAD NOWAKOWSKI” SPÓŁKA JAWNA, ul. Jedności Narodowej 22c, 72-130 Maszewo           68,56 pkt.

Przetarg na zakup surowca mineralnego do produkcji nawozów mineralnych – siarczan amonu wygrała firma: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., Aleja Jana Pawła II 4, 44-330 Jastrzębie Zdrój   W wyniku oceny ofert (zgodnie z warunkami przetargu) firmy składające oferty uzyskały następujące ilości punktów:

 • Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., Aleja Jana Pawła II 4, 44-330 Jastrzębie Zdrój                              100,00 pkt.
 • PREMONT Sp. z o.o., ul. 11 Listopada 30 , 40-387 Katowice                                                                        71,37 pkt.
 • Agro-N Nawozy Azotowe Sp.z o.o., ul. Storady Świętosławy 1, 71-602 Szczecin                                       69,36 pkt.
 • ZWIĄZEK PRZEDSIĘBIORCÓW ROLNYCH, ul. Monte Cassino 18A, 70-467 Szczecin                         47,35 pkt.
 • Spolana a.s., ul. Práce 657, 277 11 Neratovice, Czechy                                                                                     31,01 pkt.

Przetarg na zakup surowca mineralnego do produkcji nawozów mineralnych – superfosfat prosty pylisty wygrała firma: Luvena S.A., ul. Romana Maya 1, 62-030 Luboń   W wyniku oceny ofert (zgodnie z warunkami przetargu) firmy składające oferty uzyskały następujące ilości punktów:

 • Luvena S.A., ul. Romana Maya 1, 62-030 Luboń                                                                                                   100,00 pkt.
 • „AGROSKŁAD NOWAKOWSKI” SPÓŁKA JAWNA, ul. Jedności Narodowej 22c, 72-130 Maszewo           95,02 pkt.
 • „AGRO-BIZNES” SP.J. SULARZ-RUDNICKI, ul. Myśliborska 56, 66-400 Gorzów Wlkp.                              81,31 pkt.
 • ZWIĄZEK PRZEDSIĘBIORCÓW ROLNYCH, ul. Monte Cassino 18A, 70-467 Szczecin                                 80,31 pkt.

 

_______________________________

logo pomorze zachodnie

  UPUBLICZNIENIE INFORMACJI o wyniku postępowania przetargowego na zakup automatycznego zestawu do wykonywania miareczkowych analiz termometrycznych bazujących na efekcie cieplnym biegnącej reakcji   związanego z realizacją projektu pn.: Opracowanie technologii umożliwiającej zastosowanie nowego surowca nawozowego – superfosfatu mocznikowego – do granulacji nowych składów nawozowych (nr projektu: RPZP.01.01.00-32-0010/17) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw Typ 2 – Projekty badawczo – rozwojowe przedsiębiorstw wraz z przygotowaniem do wdrożenia w działalności gospodarczej.   W dniu 05.12.2017 r. Komisja Przetargowa zakończyła wybór dostawcy odczynników laboratoryjnych do projektu pn: „Opracowanie technologii umożliwiającej zastosowanie nowego surowca nawozowego – superfosfatu mocznikowego – do granulacji nowych składów nawozowych”.   Zamówienie udzielone zostanie firmie:

 • Metrohm Polska Sp. z o.o., ul. Centralna 27, 05-816 Opacz-Kolonia

W wyniku oceny ofert (zgodnie z warunkami przetargu) firmy składające oferty uzyskały następujące ilości punktów:

 • Metrohm Polska Sp. z o.o., ul. Centralna 27, 05-816 Opacz-Kolonia                       100,00 pkt.
 • nLab sp. z o.o., ul. Kopińska 31/4, 02-327 Warszawa                                                 98,95 pkt.
 • Sartorius Poland Sp z o.o., ul. Wrzesińska 70, 62-025 Kostrzyn Wlkp.                    98,95 pkt.

 

 ________________________________________________

    logo pomorze zachodnie   UPUBLICZNIENIE INFORMACJI o wyniku postępowania przetargowego na zakup odczynników   związanego z realizacją projektu pn.: „Opracowanie technologii umożliwiającej zastosowanie nowego surowca nawozowego – superfosfatu mocznikowego – do granulacji nowych składów nawozowych” (nr projektu: RPZP.01.01.00-32-0010/17) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw Typ 2 – Projekty badawczo – rozwojowe przedsiębiorstw wraz z przygotowaniem do wdrożenia w działalności gospodarczej.   W dniu 30.11.2017 r. Komisja Przetargowa zakończyła wybór dostawcy odczynników laboratoryjnych do projektu pn: „Opracowanie technologii umożliwiającej zastosowanie nowego surowca nawozowego – superfosfatu mocznikowego – do granulacji nowych składów nawozowych”.   Zamówienie udzielone zostanie firmie: VWR International Sp. z o.o. , ul. Limbowa, 580-175 Gdańsk   W wyniku oceny ofert (zgodnie z warunkami przetargu) firmy składające oferty uzyskały następujące ilości punktów:

 • VWR International Sp. z o.o. , ul. Limbowa, 580-175 Gdańsk                                    76,67 pkt.
 • ALCHEM Grupa Spółka z o.o., ul. Pierwszej Brygady 35, 73-110 Stargard              60,75 pkt.
 • Merck Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 137, 02-231 Warszawa                                                  41,14 pkt.

Oferta firmy IDALIA Ireneusz Wolak Sp. J., ul Marii Fołtyn 10, 26-615 Radom, ze względu nie spełnienie formalnych warunków przetargu (dostarczenie oferty po terminie składania ofert), została wykluczona z procedury przetargowej.

________________________________________________

Upublicznienie informacji o wyniku postępowania

W dniu 7.11.2017 r. Komisja Przetargowa zakończyła wybór wykonawcy inwestycji pt: „Budowa  magazynu na materiały sypkie o pojemności 20 000 t wraz z infrastrukturą załadunkowo-rozładunkową i zagospodarowaniem terenu wokół magazynu na terenie Fosfan S. A. w Szczecinie”.

  Zamówienie udzielone zostanie firmie: Usługi Budowlane Bobrowski Sp. z o. o. Sp. komandytowa 70-807 Szczecin, ul. Wiosenna 28.   W wyniku oceny ofert (zgodnie z SWP) firmy składające oferty uzyskały następujące ilości punktów:

 1. Usługi Budowlane Bobrowski Sp. z o. o. Sp. komandytowa, 70-807 Szczecin, ul. Wiosenna 28 – 96,59 pkt.
 2. UW Service Sp. z o. o. 71-431 Szczecin, ul. Ogińskiego 14 a/1 – 85,10 pkt.
 3. FHU Multiprojekt Sp. z o. o. Sp. komandytowa 71-051 Szczecin, ul. Zabużańska 38 – 84,82 pkt.