Kontakt
Dział sprzedaży nawozów rolniczych

Członek Zarządu,
Dyrektor Handlowy

Jacek Hermanowicz

tel. 91 445 56 41
e-mail: j.hermanowicz@fosfan.pl

Piotr StyrczulaZ-ca Dyrektora
ds. Sprzedaży Krajowej

dr inż. Piotr Styrczula

tel. 91 445 56 63
email: p.styrczula@fosfan.pl

Z-ca Dyrektora ds. Sprzedaży Eksportowej i Zaopatrzenia

Zbigniew Dobies

tel. 91 44 556 82
fax 91 44 556 13
e-mail: z.dobies@fosfan.pl

Kierownik Działu Sprzedaży Nawozów Rolniczych

Alicja Żukowska

tel. 91 44 556 56
kom. 692 464 826
fax 91 44 556 11
e-mail: a.zukowska@fosfan.pl

Specjalista ds. zbytu

Hanna Andryszczyk

tel. 91 44 556 39
kom. 668 859 249
e-mail: h.andryszczyk@fosfan.pl

Specjalista ds. Sprzedaży

Karolina Kunze

tel. 91 44 556 43
fax. 914455611
e-mail: k.kunze@fosfan.pl


DZIAŁ MARKETINGU


new_Olejnik_new_tloZ-ca Dyrektora Handlowego ds. Marketingu

Magda Olejnik

tel. 91 44 55 662
kom. 728 961 491
e-mail: m.olejnik@fosfan.pl

p_dziurzynskaSpecjalista ds. Marketingu i Analiz

Paulina Dziurzyńska

tel. 91 44 55 684
e-mail: p.dziurzynska@fosfan.pl